Projekt med stöd från Visionsfonden

Sedan starten av Visionsfonden har 86 stycken projekt fått stöd. Här kan du läsa kort om alla projekten.

2018

Projekt: Läsning utan gränser
Idégivare: Cathylyn Ramos
Beviljat belopp: 100 000 kr
Idégivaren som arbetar som förskolepedagog har under många år stött på stereotypiska uppfattningar om flickor och pojkar. Med detta projekt vill hon bryta genusnormer med teater inspirerade från normbrytande barnböcker där flickor är starka och pojkar gråter. Idégivaren kommer producera totalt 8 föreställningar och dela ut barnböcker till minst 100 barn. Idégivaren kommer att samarbeta med Stadsdelsmammorna 2.0 för att nå ut till barn och föräldrar i områdena Närlunda, Planteringen, Fredriksdal och Drottninghög.
Mer info: Läs om projektet i HD! 

Projekt: Kulturutövarna
Idégivare: Fredrik Öjbro
Beviljat belopp: 37 000 kr

Det är dags att lära känna de dolda talangerna som arbetar med kultur, konst och underhållning i Helsingborg! Vi tenderar att söka efter talanger utanför våra gränser för att utveckla Helsingborg och för att göra vår stad mer pulserande, men vi missar ofta att ett flertal talanger redan finns i vår stad. De dolda talangerna ska synliggöras genom intervjuer i en podcast som släpps varannan vecka under 12 månader. Målgruppen för podcasten är kulturintresserade.

Projekt: En safari i smutsen
Idégivare: Caper Jarmo
Beviljat belopp: 31 000 kr
Projektet är en liveteater där skådespelare är planterade i publiken som skapar en nyfikenhet och styr vad som sker på plats. Denna sort av teater är ett nytt koncept för Helsingborg men har gjorts världen över. Upplevelsen har klara kopplingar till aktuella samhällsdiskussioner samt Gåsebäck och den förändring platsen som just nu genomgår. På plats är publiken 12 personer från varierande organisationer, föreningar och företag. Livestreamen kommer även bli underlag för en dokumentär om händelsen.
Mer info: Läs om projektet i HD och följ dem via deras hemsida!

Projekt: KulturRUT
Idégivare: Ta sats
Beviljat belopp: 100 0000 kr

Idégivaren vill minska klyftan mellan det etablerade kulturlivet i Helsingborg och stadens utrikesfödda kvinnor. Kvinnor som har med sig egna kunskaper, referensramar, vanor samt erfarenheter av att konsumera kultur som stadens utvalda kulturinstitutioner kan ta del av och finna nya vägar till att nå denna målgrupp. På varje institution kommer kvinnorna att vara med på tre workshops, ett projekt, utvärdering och slutrapport.
Mer info: Följ dem via deras Facebook! 

Projekt: Helsingborg – En cirkulär textilstad tillsammans
Idégivare: Jian Chen Jehpsson

Beviljat belopp: 90 000 kr
Idégivaren som har flerårig erfarenhet inom modebranschen vill främja kunskapsdelning och samskapande för ett hållbart mode och textil i Helsingborg stad. Projektet kommer att bestå av fem olika workshops som lägger mycket fokus på kunskap, utbildning och samskapande processer med olika aktörer som är involverade i frågan om hållbart mode. Den primära målgruppen är allmänheten som har intresse inom hållbarhet, mode eller textil.

Projekt: Trygg Rätt
Idégivare: Nour Habib
Beviljat belopp: 70 000 kr

Projektet vill skapa ett tryggare samhälle genom att skapa möjligheter och förståelse för ungdomar som lever i kriminella miljöer. Idégivaren vill nå ut till ungdomar med kriminell bakgrund och ha aktiviteter där det är viktigt att samarbeta, respektera och ta hänsyn till varandra. Olika föreläsare kommer att bjudas in för att berätta om deras kriminella historia och hur deras liv ser ut idag. Projektets mål är att ungdomarna ska få en ny samhällsbild och personlig utveckling. Idégivaren kommer arbeta med en grupp av ca 40 ungdomar.
Mer info: Följ projektet via deras Instagram! 

Projekt: Sveriges epidemi 2018
Idégivare: Elin Andersson, Elin Kihlstedt, Matilda Andersson & Evelina Kajanne Källström
Beviljat belopp: 80 000 kr

En föreställning som vill uppmärksamma det tabubelagda ämnet psykisk ohälsa och skapa en gemenskap. Målet med projektet är att nå ut till ungdomar i åldern när psykisk ohälsa börjar utvecklas. I ett samarbete kommer projektet tillsammans med Helsingborgs skolklasser 6-9 ta del av föreställningen och dess viktiga budskap. Manuset till föreställningen kommer skrivas tillsammans med ungdomar som upplever eller upplevt psykisk ohälsa.
Mer info: Följ projektet via deras Instagram! 

Projekt: Swedish Coporate Culture
Idégivare: Charbel Tawk & Faisal Albinali
Beviljat belopp: 79 370 kr
Projektet vill skapa en effektiv introduktionskurs till den svenska arbetsmiljön, i samarbete med Arbetsmarknadsförvaltningen. Idégivarna vill underlätta för nya svenskar att hitta arbete inom snar framtid. Kursen kommer bestå av fem workshops med teman: Svenska företagsvärlden och affärsetikett, ledarskap och kommunikation i en svensk arbetsmiljö, anpassning till den svenska arbetsmiljön, medarbetares rättigheter, etik och ansvar och saker du bör göra på din första dag på jobbet.
Mer info: Följ projektet via deras Facebook och Instagram! 

Projekt: Rullskridskor
Idégivare: Jeanette Gostomski
Beviljat belopp: 100 000 kr

Projektet vill skapa en upplevelse på rullskridskor och upptäcka gräsrotskonst till finkultur på en sträcka från Gåsebäck, PixlaPiren till Dunkers och Stadsteatern, samtidigt som man får höra historier och skrönor från en guide. Rullskridskor är ett demokratiskt färdmedel med låg tröskel för att få olika Helsingborgare att mötas. Oberoende av härkomst och hur länge man bott i Helsingborg har de flesta samma förutsättningar för att åka eller lära sig att åka rullskridskor. Idégivaren vill skapa en samhörighet och berätta om Helsingborg.
Mer infoLäs om projektet i HD! 

Projekt: 50/50
Idégivare: Jeanette Sollén
Beviljat belopp: 100 000 kr
Projektet bygger både på både kultur och konst. Kultur i bemärkelsen att utgångspunkten av projektet kommer från 50 kvinnor som under projektperioden är 50 år gamla. Idégivaren kommer att genom en enkät vända sig till 50-åriga kvinnor och undersöka den vuxna kvinnans förutsättningar och situation, vilken sällan studeras i relation till en stad och dess välmående. Konst i bemärkelsen då materialet från enkäten kommer att bearbetas och presenteras som en interaktiv ljud-, text-och bildinstallation.
Mer info: Läs om projektet i HD och följ det via Facebook! 

Projekt: Boost by Zquad
Idégivare: Lotta Holm & Helen Izzeddine
Beviljat belopp: 40 000 kr

Projektet vill arrangera events som består av lärorika föreläsningar och intressanta workshops med fokus på psykisk ohälsa och träning. Målgruppen är tjejer mellan 15-17 år och målet är 40-45 deltagare. Boost by Zquads syfte är att diskutera och belysa aktuella ämnen för unga som är tabubelagda. Föreläsningarna och workshopsen kommer att behandla olika teman så som gemenskap, sex och relationer, träning och hälsa och framtid. Projektet kommer ske kontinuerligt under drygt två månader.

Projekt: Konfevent
Idégivare: Peter Sporremark
Beviljat belopp: 20 000 kr
En kväll där gäster och besökare berättar om sina pinsamma, sorgliga, dråpliga och roliga stunder i samband med kreativa processer. Projektet vill lyfta gemenskapen bland kreativa personer i Skåneregion och bjuda in gäster som får dela med sig av anekdoter om deras kreativa processer och känslor. Publiken får också chans att dela med sig sina egna historier och bekännelser från sina liv. Idégivaren vill skapa en gemenskap och lindra ensamheten som kan uppstå i ett kreativt skapande.

Projekt: Fristaden
Idégivare: Anna Lindgren, Peter Eriksson & Anja Barte Telin
Beviljat belopp: 100 000 kr

Projektet vill driva ett demokratiskt samtal och verka i olika områden i Helsingborg för att uppmuntra till möten angående demokrati. Fristaden kommer att turnera i fem olika områden under fem veckor och även befinna sig på Väla och Knutan en dag. I varje område bygger projektet upp en levande fristad, där människor kan samtala, skapa, diskutera och berätta. Programmets tema är demokrati över samtal, deltagande och möten och det kommer se liknande ut i varje område.
Mer info: Följ projektet på Facebook eller Instagram.

Projekt: Grönsaksbaletten
Idégivare: Titti Augustsson, & Conny Borg
Beviljat belopp: 60 000 kr

Ett balettkompani med seniorer klädda som grönsaker och frukter kommer dansa sig genom Helsingborgs innerstad. Grönsaksbaletten vill belysa betydelsen av att Sveriges befolkning inte får i sig tillräcklig mängd frukt och grönt. Danskompaniet kommer bjuda in stadens invånare till att delta i den interaktiva dansföreställningen, och bjuda på smakprov av frukter och grönsaker.
Mer info: Läs mer på Grönsaksbalettens hemsida!

Projekt: Konst mot reklam
Idégivare: Kristoffer Granath & Sarah Perfekt
Beviljat belopp: 45 000 kr

Projektet vill visa samtida fotografi i Helsingborgs offentliga rum. Ett projekt som vill visa bilder som öppnar upp för tankar, fördjupning, medvetenhet, mångfald och jämlikhet på tomma reklampelare och ytor runt om i staden. Konst mot reklam erbjuder fotokonst på oväntade platser och situationer. Ifrån bilen, på söndagspromenaden eller vid en lunch på ett industriområde där medborgarna arbetar.

Projekt: Brusfabriken
Idégivare: Fredrik Segerfalk & Joakim Motelius
Beviljat belopp: 100 000 kr

Brusfabriken vill skapa workshops för barn och ungdomar som uppmuntrar till utforskandet av ljud och klangvärldar. Brusfabrikens mål är att tillhandahålla kreativa och fantasifulla aktiviteter genom att använda ljud på ett tillgängligt, roligt och utbildande sätt. Det finns möjlighet för alla, oavsett bakgrund eller förmåga, att vara med. Projektet kommer använda sig av både analog och digital utrustning. Deltagarna kommer att få möjlighet att konstruera egna ljudprojekt.

2017

Projekt: VÅGA
Idégivare: Christian Boysen
Beviljat belopp: 35 000

Projektet syftar till att genom samarbete med 5 lokala nöjesarrangörer VÅGA stå upp för jämställdhet och mot sexuella trakasserier i eftervågen av #metoo. Tillsammans med relevanta aktörer och nätverk vill projektet testa sätt att utbilda personal på Helsingborgs barer och klubbar i jämställdhet samt utveckla metoder på hur vi tillsammans minskar risken för och hanterar sexuella trakasserier/våld under kvälls- och nattetid.
Mer info: Följ VÅGA på Facebook eller Instagram.

Projekt: Sångkafé
Idégivare: Cinderella Cortas

Beviljat belopp: 40 000
Genom att starta ett Sångkafé vill projektet underlätta för ömsesidig integration och motverka stress eller oro över att man inte kan vara med på grund av språk, röst eller musikkunskap. Ett sångkafé finns till för alla som är nyfikna, vill möta nya människor, samt på ett opretentiöst sätt utveckla sitt språkflöde med hjälp av sång.

Projekt: Rescued Food
Idégivare: Pernilla Gudmundsson
Beviljat belopp: 100 000

Det finns RUT och ROT men ingen färdiglagad mat utan e-nummer för den medvetne konsumenten som behöver hjälp i vardagen. Projektet Rescued Food vill testa en cirkulär system genom att rädda mat nära butikens och skolans Bäst Före-datum. Projektet syftar till att väcka debatt genom att få flera att engagera sig i hela kedjan – från matsvinn i livsmedelsbutik och skolkök till färdiglagat mat mitt i vardagen.

Projekt: #varärtjejerna
Idégivare: Vesna Vasiljkovic
Beviljat belopp: 80 000

Projektet vill testa sätt att lyfta tjejernas perspektiv och individuella upplevelser i dagens Helsingborg som avgör om de väljer att ta plats i stadens rum. Genom att facilitera workshops och stärka tjejernas position vill projektet underlätta för målgruppens delaktighet i utvecklingen av Helsingborg, samtidigt som processen ska ge ökat förståelse och förmedla kunskap om upplevelsen av publika rum idag och varför det är betydligt fler män som brukar dem?

Projekt: One 2 One,
Idégivare: Ta S.A.T.S.
Beviljat belopp: 60 000

Projektet One 2 One vill ge 40 av Helsingborgs ungdomar i åldern 15-19 år, flickor och pojkar, varav hälften nyanlända och hälften svenska, en “Integrations kick-off”. Genom att skapa trygghet, tillit samt stärka viljan hos individen som del av gruppen syftar projektet till att deltagarnas tilltro till sina möjligheter för ett självständigt liv och framtid som invånare i Helsingborg ska öka och stärkas märkbart.

Projekt: #mentalkmendoequality
Idégivare: Manupsweden
Beviljat belopp: 60 000
Projektet Mentalkmendoequality vill skapa en arena med ett pågående samtal om framtidens mansroll. Arenan ska vara en trygg plats att prata om svåra saker och arbeta för en mansroll som är självklart jämställd och står upp emot diskriminering och våld. Projektets ambition är att tillsammans med alla män i Helsingborg skapa ett pågående samtal som sedan fortsätter vid fikabordet på arbete, i korridoren, vid köksbordet med familjen och tillsammans med kompisarna på puben.
Mer info: Föreningens hemsida eller facebooksida

Projekt: Livskunskap
Idégivare: Josefine Thorén
Beviljat belopp: 20 000
Projektet Livskunskap har som syfte att ge ungdomar chansen att lära sig praktisera delar av vuxenvärlden på ett sätt som kommer att stärka dem som medvetna, engagerade och trygga medborgare. Vid tio tillfällen får tolv ungdomar tillfälle att dyka ner i tio olika ämnen, hands on och med hjälp av engagerade inspiratörer. På det sättet blir deltagare säkrare, får större självförtroende och blir medvetna om möjligheten att ta ut svängrum när de gör egna val om sin framtid.
Mer info: Läs mer om projektet i lokala medier.

Projekt: Helsingbord
Idégivare: Michael Nilsson
Beviljat belopp: 70 000
Projektet Helsingbord vill skapa en innovationsprocess med syfte att generera och smaka på så många idéer som möjligt om vad matstaden Helsingborg står för. Någonstans i den kulinariska mångfalden som projektet vill ge uttryck för, vill Helsingbord under tre workshops samforma matstadens nya lokala identitet. Det ska inte bli en gastronomisk tvångströja utan en plattform att testa och utveckla vidare – närodlad men inte närsynt, skulle man kunna säga.

Projekt: Ansikte mot ansikte
Idégivare: Tryggve Edevik
Beviljat belopp: 56 000
Projektet Ansikte mot ansikte vill motverka människors isolation genom att fånga olika människors berättelser, livssår, glädje och hopp på ett antal porträtt. Projektet ska resultera i en rullande skyltfönsterutställning i Södersalens (ABF) fönster mot Södergatan som tar sin utgångspunkt i mötet och samtalet som uppstår under varje porträttmålning.

Projekt: FemTalks
Idégivare: Camilla Bergvall, Josefine Thorén
Beviljat belopp: 50 000
Projektet FemTalks syftar till att sätta feministiska frågor på kartan samt inkludera Helsingborgs invånare i jämställdhetsdialoger. Konceptet för FemTalks utgår från frågeställningar som med hjälp av två medverkande parter kommer att lyfta olika feministiska perspektiv på en gemensam scen. Ambitionen är att engagera alla i ett pågående samtal och därmed bryta normen av expertmonologer som förmedlar en åsikt till en lyssnande publik.
Mer info: Följ föreningen FemHBG i sociala medier.

Projekt: StoryTALK
Idégivare: Hegas
Beviljat belopp: 77 500
StoryTALK är ett projekt som utmynnar i tre läsfrämjande workshops som ska ge ungdomar med olika modersmål möjlighet att upptäcka varandra med hjälp av litteraturen. Genom samtal och drama vill projektet nå insikten att olika bakgrunder, kulturer och uppväxter ger bästa förutsättningar för att lära av varandra.

Projekt: Väderkoll
Idégivare: Robert Ilijason
Beviljat belopp: 80 000
Med hjälp av små, samverkande väderstationer vill Väderkoll bygga en webbtjänst för att kalkylera och presentera en hyperlokal väderprognos i Helsingborg. Genom att göra nätverket öppet ska privatpersoner kunna ansluta sig, medverka och förbättra precisionen för alla. Resultatet ska presenteras på en webbsida för stadens invånare och alla nyfikna.
OBS! Projekt återbetalades på initiativ av idégivaren.

Projekt: Drömmar i Helsingborg
Idégivare: Klas Karterud
Beviljat belopp: 100 000
Drömmar i Helsingborg är ett dokumentärfilmsprojekt som ska synliggöra tonåringarnas röst i samhället. På ett poetiskt och tankeväckande sätt vill filmen ge 15-åringar från Helsingborgs olika områden allt ljud och ljus för att berätta om deras högsta drömmar, deras oro och hur de vill att deras liv skall se ut i framtiden.
Mer info: Här berättar Klas om projektet i lokala medier.

Projekt: The red balloon
Idégivare: Caroline Troedson & Jeanette Gostomski
Beviljat belopp: 84 000
The red balloon ska utmynna i en interaktiv installation på fem olika platser i Helsingborg med ambitionen att få helsingborgare att känna tillhörighet och uttrycka gemenskap. Genom att bjuda invånare till specifika fototillfällen och därmed fånga på bild det som utgör livet mellan husen syftar projektet till att uppmuntra till nyfikenhet, samt att värna en god och positiv utveckling för staden.

Projekt: Enkelbiljett Helsingborg
Idégivare: Michaela Hennig
Beviljat belopp: 100 000
Enkelbiljett Helsingborg är en intervjuserie på film som får stöd från Visionsfonden för att skildra fem händelserika och inspirerande livshistorier om mod, styrka och envishet för att komma vidare i ett nytt liv i Helsingborg. Projektet vill vi skapa mer medkänsla och förståelse bland Helsingborgare genom att öka förståelse och tolerans för invandrare och inse invandringens betydelse för Helsingborg

Projekt: Feed the Installation
Idégivare: Jeanette Gostomski
Beviljat belopp: 89 000
Feed the Installation får stöd från Visionsfonden för att introducera en kreativ yta och experimentverkstad i de gamla jazzklubbens lokaler på Kullagatan. Idén är att erbjuda besökarna vardagligt material, enkla medel och en grundstomme av interaktiva installationer som man begrundar och känner sig delaktig i.

Projekt: Helsingborg bombas med kärlek
Idégivare: S.T.I.C.S Crew
Beviljat belopp: 61 000
Kollektivet S.T.I.C.S crew får stöd för sin idé att skapa en skräddarsydd ljudfil och upplevelse på Kullagatan då stadsandan behöver en extra boost när hösten inträffar. Ambitionen är
att sprida kärlek och genom ljud få människor att dra ner på stressen samt gångtempot medan de passerar Kullagatan.

Projekt: 2035 – Ljudguide Helsingborg
Idégivare: Nicholas Wakeham
Beviljat belopp: 70 000
2035 – Mobil Ljudguide Helsingborg vill utforska sätt att bygga en interaktiv kartbaserad kanal och ljudbank för att experimentera med ökad transparens och delaktighet i stadens visionsarbete. Projektet ska fånga känslan om framtidens Helsingborg genom att kombinera specifika platsens unika ljudbild med röster, tankar och åsikter om dagens och framtidens Helsingborg.

Projekt: 20×35
Idégivare: Carl Norling
Beviljat belopp: 70 000
20×35 är ett koncept för en podcast om engagemang i Helsingborg med syftet att under 35 minuter samtala med 20 inspirerande personer vardera, och på det sättet porträttera Helsingborg som en innovativ och företagsam stad.
Mer info: Läs mer om samt lyssna på podden här.

Projekt: SULA
Idégivare: Lucas Nordh
Beviljat belopp: 30 000
Projektet SULA grundar sig i ambitionen att introducera en hemmaplan för entusiaster och passionerade individer inom sneakers och streetwearkulturen genom att synliggöra subkulturen för flera, samt bygga vidare det starka community som finns i sociala medier.
Mer infoLäs mer om projektet på deras hemsida. Följ SULA på Instagram.

Projekt: Kvinnokarta Helsingborg
Idégivare: Medborgarskolan Syd
Beviljat belopp: 44 000
Projektet Kvinnokarta Helsingborg vill gå ut och inspirera allmänheten genom att kartlägga kvinnors verkan och historia i Helsingborg. Ambitionen är att levandegöra dem i form av porträtt, kartor, stadsvandringar och föreläsningar.
Mer infoFölj projektet i sociala medier eller direkt på hemsidan.

Projekt: Programmera mera!
Idégivare: DepCo AB
Beviljat belopp: 60 000
Programmera mera! är ett antal programmeringsträffar med ambitionen att forma en plattform för samskapandet för både deltagare och mentorer. Projektet syftar till att mobilisera och integrera olika grupper i samhället genom det gemensamma intresset eller nyfikenheten för programmering.

Projekt: Forgotten places
Idégivare: Spidertag
Beviljat belopp: 68 500
Projektet syftar till att i samarbete med ungdomar i yttre områden i Helsingborg aktivt uppsöka, utforska och kartlägga några av stadens bortglömda platser. Med hjälp av neontråd, färg och dialog syftar konstprojektet till att aktivera dessa ytor genom att omtolka platsens identitet, såväl fysiskt som socialt.
Mer info: Här finns projektets filmdokumentation.

Projekt: Museum of failure
Idégivare: Swedish Research Institute
Beviljat belopp: 100 000
Museum of failure vill inspirera allmänheten för mer acceptans och större tolerans för misstag. Formatet paketerar insikter om nyskapandet till en samling av produkter och kuriositeter som stimulerar lek, upplevelser och därigenom uppmuntrar till att vidga syn på misslyckandet som en naturlig del av framgång.
Mer info: Här hittar du museets hemsida.

Projekt: Mötesplats för mat och hållbarhet
Idégivare: Matkooperativet Helsingborg
Beviljat belopp: 100 000
Projektet grundar sig i ambitionen att samla krafter och kollektivt lyfta hållbarhets- och matfrågor mitt i staden. Genom öppna evenemang och workshops ska den nybildade verksamheten nå ut till helsingborgare mitt i deras vardag med syftet att förena konsumtion och produktion till ett gemensamt kunskapsmål där alla får ge och ta.
Mer info: Följ projektet på Facebook och InstagramHär finns projektets eventkalender.

Projekt: Kokon Happy Forest
Idégivare: Veronika Bartosch och Elinor Samuelsson
Beviljat belopp: 100 000
Med Kokon Happy Forest vill projektet påbörja ett samtal om välmående genom att främja och fostra en grund av nyfikenhet, öppenhet och optimism. Med utgångspunkten i en offentlig multisensorisk installation av en miljö som skiftar fokus till välbefinnande och omsorg vill projektet utforska hur Helsingborgs lokalsamhälle, den privata och offentliga sektorn kan samarbeta för välbefinnandet av staden.
Mer infoLäs mer på projektets hemsida.

Projekt: Killingsundays Helsingborg/Copenhagen
Idégivare: Kristoffer Granath
Beviljat belopp: 80 000
Projektet grundar sig i ambitionen att inleda ett regionalt samarbete mellan Helsingborg och Köpenhamn initierad av det fria kulturlivet med foten i samtida fotografi. Ett samarbete mellan två kollektiv samt två fotoskolor i Helsingborg och Köpenhamn ska utmynna i gemensamma pop-up utställningar i stadens tomma butikslokaler.

Projekt: HBG Wake Park
Beviljat belopp: 100 000
Idégivare: Helsingborg Wakeboardklubb
Projektet är ett nytänkande och kreativt initiativ för att forma en samlingspunkt i en del av staden som är under förändring. Ambitionen är att knyta samman vatten och land genom att skapa en ny kabelbana för wakeboard och vattensport på Pixlapiren.
Mer infoLäs vidare på hemsidan.

2016

Projekt: I Am Fashion
Idégivare: Jamila El-Hallah
Beviljat belopp: 100 000
Ska skapa en global klädkollektion genom en fusion mellan svenskt och utländskt mode. Designad, uppsydd och uppvisad av Helsingborgare från alla världens hörn. Ett samarbete över gränser med ett lika globalt som lokalt resultat. Kollektionen visas upp på HX i augusti.
Mer info: Du hittar projektet på Facebook. Du kan även läsa om projektet i lokala medier.

Projekt: Creative Corner
Idégivare: Arvid Karlefors
Beviljat belopp: 100 000
Vill starta en öppen verksamhet där viljor och ambitioner hos stadens unga möter erfarenheten och kompetensen hos stadens näringsliv. Jakten på en lokal är första steget på väg mot en ny plats för mentorskap, nya kontakter, inspiration och företagaranda.
OBS! Projekt återbetalades på initiativ av idégivaren.

Projekt: Integration genom cricket
Idégivare: Helsingborg Cricketförening
Beviljat belopp: 60 000
Cricket är en av världens absolut största sporter, men idrotten har ganska dåligt fäste i Sverige. I projektet Integration genom Cricket vill man ändra på detta genom att visa upp och bjuda in till en idrottskultur som är välbekant för många nya helsingborgare, men i det närmaste okänd för dem som har bott här längre.
Mer info: Du hittar föreningen på Facebook.
OBS! Projekt återbetalades på initiativ av idégivaren.

Projekt: Filmskolan
Idégivare: Doc Lounge Helsingborg
Beviljat belopp: 60 000
Doc Lounge kombinerar visningar av de senaste dokumentärfilmerna, paneldiskussioner och liveframträdanden. Det finns idag på 19 platser i Norden. Genom projektet Filmskolan kommer Doc Lounge Helsingborg också att bjuda in deltagare till eget filmskapande genom workshops, utbildning och erfarenhetsutbyte under handledning av bland andra Robert Lillhonga. Som final skickas deltagarnas kortfilmer in som tävlingsbidrag till den regionala uttagningsfestivalen Pixel filmfestival.

Projekt: Give & Take, global and local integration
Idégivare: Iranska kvinnoföreningen
Beviljat belopp: 85 000
Det finns massor av aktiviteter och utbildningar i Helsingborg, men många kan inte ta steget dit på en gång. Projektet vill skapa en brygga mellan befintligt utbud och de som sällan når dit. Utbildningar, föreläsningar och aktiviteter med fokus på hälsa och miljö, som biodling och studiebesök, med målet att aktivera och integrera.
Mer info: Du kan läsa om projektet i lokala medier. 

Projekt: Nästa våg
Idégivare: Emil Stenström
Beviljat belopp: 30 000
Första delen av projektet Nästa våg går ut på att samla in skräp och avfall utmed Helsingborgs och nordvästra Skånes stränder. I nästa steg blir materialet som samlas in till konst i form av skulpturer, tavlor och informationsmaterial som ska visas upp i en konstutställning.

Projekt: Our walk of nature
Idégivare: Cecilia Engström
Beviljat belopp: 5 000
En skräpplockningsturné i Europa, för att i varje stad man besöker belysa miljöfrågan och skapa engagemang för hur vi tar hand om våra städer. Turnén börjar i hemstaden Helsingborg och projektet bjuder in alla som vill till att hjälpa till.

Projekt: Renewable home energy hackaton
Idégivare: David Degbor
Beviljat belopp: 50 000
Ett hackaton är en metod som betyder att man under en längre tid samlas för att lösa ett problem, en uppgift eller för att nå ett gemensamt mål. I detta projekt ska man genom ett hackaton samla människor, kreativitet, teknik och kunskap för att hitta nya sätt att återanvända energi i hemmet. Prototyper skapas med hjälp av 3D-skrivare och bedöms av en expertjury.

Projekt: ARTSY
Idégivare: Mindpark
Beviljat belopp: 33 000
I projektet ARTSY ska tre konstutställningar arrangeras i Mindparks lokaler på Bredgatan. Ambitionen är att ge icke etablerade konstnärer en arena och skapa ett möte mellan dem och det näringsliv som vanligtvis fyller lokalerna. I samband med utställningarna ska konstnären också skapa en livemålning på temat ”din bild av Helsingborg”.

Projekt: EMC – Electronic music Community
Idégivare: Velohouse
Beviljat belopp: 65 000
Den elektroniska musikscenen växer snabbt i världen och projektet EMC vill undersöka hur Helsingborgs bidrag kan se ut. Genom workshops och spelningar bjuds såväl etablerade artister som nyfikna nybörjare in till att utforska vilket sound som kan känneteckna Helsingborg, med målet att få den lokala talangen att utvecklas och bjuda Helsingborgarna på pulserande musikupplevelser på vägen.
Mer info: Projektets Facebook sida. 

Projekt: Fotoprojekt för personer i utanförskap
Idégivare: Värmestugan Helsingborg
Beviljat belopp: 40 000
Hur ser Helsingborg ut genom linsen på en engångskamera? Och hur ser vardagen ut när det är stadens hemlösa som fotar sina upplevelser? Värmestugan vill ge oss svaret genom att arrangera fotokurser och utställningar med foton tagna av människor i utanförskap.
Mer info: Värmestugans Facebook sida. Du kan även läsa om projektet i lokala medier.

Projekt: Solitary HBTQ-flyktingar
Idégivare: Verdandi Söder Helsingborg
Beviljat belopp: 41 000
I många delar av världen tvingas HBTQ-personer fly bara på grund av vem de är. Verdandi Söder vill i detta projekt skapa en trygg mötesplats för dem som flytt till Helsingborg och genom aktiviteter som teater, körsång och matlagningskurser välkomna dem till ett samhälle där alla får ta sin plats.
Mer info: Organisationens Facebook sida. 

Projekt: Världsrekordförsök för flest filmade intervjuer samtidigt
Idégivare: Sporremark Produktioner
Beviljat belopp: 60 000
Vad är väl ett bättre tidsdokument än ett samtal mellan två personer? I detta projekt vill man samla 200 helsingborgare och låta dem intervjua varandra framför en kamera. Främlingar, vänner eller familj får tid och möjlighet att mötas, och ett fint minne att spara för framtiden. Ambitionsnivån är hög – Världsrekord för flest filmade intervjuer samtidigt.
Mer info: Läs mer om projektet i lokala medier.

Projekt: Filmforum HBTQ 
Idégivare: Antidiskrimineringsbyrån och UngHBTQ
Beviljat belopp: 39 500
En mötesplats för alla som är intresserade av HBTQ-frågor eller identifierar sig som HBTQ-person. Genom filmvisning och efterföljande samtal och diskussion vill projektet belysa olika teman, en gång i månaden på Röda Kvarn.

Projekt: Flykten över sundet – Conny Palmkvist
Idégivare: Conny Palmkvist
Beviljat belopp: 100 000
Projektet Flykten över sundet vill kasta ljus på samtid och framtid genom att blicka bakåt, på Helsingborgs historia. Under andra världskriget räddade svensk polis och danska fiskare fler än 7000 människor från krig och osäker flykt på sundet. Samarbetet hade kodnamnet Syklubben och nu ska historien berättas genom en dokumentärfilm.

Projekt: Jalla för alla
Idégivare: Nathalie Roswall
Beviljat belopp: 15 000
Är språkbarriärer det största hindret för en lyckad integration? Jalla för alla vill sammanföra barn med olika bakgrund och istället fokusera på lek, kreativitet och sociala processer för att skapa bättre förståelse och starkare gemenskap mellan grupper som idag annars inte träffas.

Projekt: Tunes Without Borders
Idégivare: Röda Korset Helsingborg
Beviljat belopp: 60 000
Även Tunes Without Borders fokuserar på att överbrygga språkliga skillnader mellan människor. Projektet ska starta en kör som sjunger olika låtar tillsammans. Vad är det då som är nyskapande med det? Jo, i den här kören delas inga texthäften ut – de ska nämligen sjunga utan ord.
Mer info: Du hittar Röda Korset Helsingborg på Facebook. Du kan läsa om projektet i lokala medier. 

2015

Projekt: Beautiful Mistake
Idégivare: Kristian Klintbo
Beviljat belopp: 40 000
Två personer som har brutit med liv som fotbollshuliganer ska genom föreläsningar och samtal med ungdomar förmedla våldskulturens baksidor. Tanken är att arbeta för en ökad medvetenhet och kunskap – mot fotbollsvåld.
Mer info: Läs reportaget om Kristian och Patrik i HD här.

Projekt: Lesbisk frukost
Idégivare: Marie Ekdahl
Beviljat belopp: 40 000
Vill erbjuda en trygg mötesplats för ökad tolerans och öppenhet i Helsingborg. Initiativtagarna vill anordna frukostar med inspiratörer och talare en gång i månaden och alla är välkomna att delta, oavsett könsidentitet och läggning.
Mer info: Läs mer om projektet på deras Facebook-sida.

Projekt: Citykvällar – What’s Up Helsingborg
Idégivare: Dennis Camitz
Beviljat belopp: 60 000
Vill öka attraktionskraften för cityhandeln genom att vid unika tillfällen under året belysa – och få saker att hända i olika delar av stadskärnan. Grundtanken är att shopping och upplevelser för Helsingborgare och besökare ska ge mer liv och rörelse i city.

Projekt: I Was here
Idégivare: Conny Palmqvist
Beviljat belopp: 85 000

I Was Here skildrar livet i- och bilden av Helsingborg genom personporträtt av människor i olika delar av staden. Genom webbsida, sociala medier samt ett antal utställningar ska projektet synliggöra materialet och de personliga berättelserna.
Mer info: Läs mer om projektet på deras Facebook sida.

Projekt: Streetyta vid Oslopiren
Idégivare: HBG SK8
Beviljat belopp: 100 000

Projektet vill skapa en yta för skateboardåkning och ungdomskultur på Oslopiren, i H+-området. Platsen ska bli en så kallad DIY-yta (Do It Yourself), vilket innebär att utövarna själva skapar ytans innehåll.
Mer info: Du kan läsa om projektet i lokal media.

Projekt: Integrationsprojekt Drottninghög
Idégivare: Helsingborgs Allmänna Schackklubb
Beviljat belopp: 40 600

Det bästa sättet att bryta barriärer mellan åldersgrupper, etnicitet och människor är nya sätt att träffas över gränserna. På Drottninghög ska projektet skapa mötesplatser utifrån ett lika universellt som socialt sätt att umgås – Schack!

Projekt: Klubb NKTR
Idégivare: Kjell Gullberg
Beviljat belopp: 50 000

Hör dans och alkohol alltid ihop? Det tycker inte Klubb NKTR som vill skapa en mer pulserande stad genom att erbjuda ett alkoholfritt alternativ med After Work och klubbdans en fredag i månaden.
Mer info: Projektets Facebook sida. Du kan även läsa om projektet i lokal media.

Projekt: Handgjord – Kunskapsutbyte inom konsthantverk
Idégivare: Karla konsthantverk
Beviljat belopp: 50 000

Projektet ska bygga upp en verkstad där vem som helst är välkommen att prova på-, gå kurser i- eller hålla kurser i olika typer av hantverk med återbruk som inriktning. För en mer kreativ och hållbar stad.
Mer info: Du kan läsa om projektet i lokal media.

Projekt: Hbg Pop-up
Idégivare: E-commerce Park of Sweden
Beviljat belopp: 50 000
Ska öppna en pop-up butik i city vid två tillfällen under året. I lokalen ska mindre handlare och e-handlare få chansen att visa upp sina verksamheter för helsingborgarna.

Projekt: Integratörerna Helsingborg
Idégivare: Dan Nilsson
Beviljat belopp: 100 000
Ska genom ett antal insatser vara katalysatorn och spindeln i nätet för att ge Helsingborgs näringsliv bättre möjligheter att enkelt och effektivt kunna engagera sig i flyktingsituationen.

Projekt: Young Troops
Idégivare: Meihem AB
Beviljat belopp: 32 400
I projektet Young Troops ska 20 ungdomar utmana sig själva i ett antal lopp under året. Projektet vill få fler unga att bli fysiskt aktiva och fokuserar på coaching, gemenskap, självkänsla och tydliga mål för att lyckas.

Projekt: Upptäck Helsingborg med Lyckobussen
Idégivare: Svetlana Kovalevska
Beviljat belopp: 60 000
Vill integrera och aktivera nya Helsingborgare genom att arrangera guidade bussresor till sevärdheter, evenemang och platser i Helsingborg med omgivning.

Projekt: Säsongsbänken
Idégivare: Caroline Troedsson
Beviljat belopp: 100 000
Projektets vill dekorera tre bänkar i staden som finns på ställen där folk skall sitta mer och kommunicera och integrera med varandra. Under fyra årstider kommer dekorationen att ändras för att på enkelt sätt väcka uppmärksamhet bland Helsingborgarna i deras vardagliga liv. Social gemenskap kan uppstå genom skötseln av bänken i samarbete med projektansvariga.
Mer info: Projektets Facebooksida. Du kan även läsa mer om projektet i lokal media.

Projekt: Veckans sista måltid
Idégivare: Per Åkesson
Beviljat belopp: 72 000
Projektet vill placera en bordsskiva på muren på den södra och västra sidan om Mariakyrkan. Runt ytan ska stolar placeras ut och bordet ska dukas med ljusstakar och andra detaljer. Syftet är att skapa en plats för människor att mötas och en plats som är öppen för alla.

2014

Projekt: Futurum Intellectum
Idégivare: Fredrik Borre
Beviljat belopp: 30 000
Ska skapa en mötesplats och en tankesmedja för unga personer med stort samhällsintresse som vill aktivera och engagera sig ytterligare genom samtal och diskussionsforum.
Mer info: Futurum Intellectums Facebook sida.

Projekt: Helsingborg bee-bäst i Sverige
Idégivare: CL Gardens
Beviljat belopp: 90 000

Ska få företag, institutioner och organisationer att engagera sig i stadens biologiska mångfald genom att ta emot bikupor på sin fastighet. Projektet står för underhåll och utbildning i ämnet.
Mer info: Läs mer om projektet i lokal media.

Projekt: Openlab @ Creativelab
Idégivare: CreativeLab
Beviljat belopp: 60 000

Ska skapa en större samlingsplats för alla kreativa eldsjälar där skapande av allt från konst till elektronik ska vara möjligt.

Projekt: Dreamteam Future – Från barn till entreprenörer
Idégivare: Josef Kiswani
Beviljat belopp: 40 000

Ska hjälpa barn och unga att forma sina drömmar och utbilda dem i att se nya förebilder och nya möjligheter för sig själva.

Projekt: Goodreel.se – en rörligare och roligare bild av Helsingborg
Idégivare: Manifesto
Beviljat belopp: 60 000

Ska låta helsingborgare skapa filmer om sin stad och genom det bygga en digital plattform med unika rörliga bilder av Helsingborg.

Projekt: Hoi young writers week
Idégivare: Hoi Förlag AB
Beviljat belopp: 80 000

Ska anordna en lägervecka för ungdomar med intresse av att skriva och genom det låta dem inspireras, utvecklas och träffa likasinnade.

Kulturhotellet – No lions allowed
Idégivare: Steinpoint International AB
Beviljat belopp: 100 000

Ska skapa en mötesplats för personer med intresse och engagemang inom konst och kultur. Målet är att bli ett forum för såväl nya som etablerade skapare och att stimulera kulturlivet i Helsingborg.

Projekt: Re-cyklar.se
Idégivare: Hackerspace
Beviljat belopp: 100 000

Ska starta en verkstad och en mötesplats för återanvändning och underhåll av cyklar i Helsingborg. Cyklar ska också kunna skänkas till behövande. Ett sätt att utveckla en mer hållbar cykelkultur.
Mer info: Läsa mer om projektet på deras Facebook sida. Du kan läsa mer om projektet i lokal media.

Projekt: Urbanspeaking/samtal som förändrar staden
Idégivare: Charlotta Rydholm
Beviljat belopp: 40 000

Vill skapa engagemang och delaktighet hos unga för att få dem att inse att de är en stor och viktig del i samhällsutvecklingen. Genom handledning, kreativa verktyg och processledning vill man lyfta ungdomars idéer för framtidens samhälle och prata med dem snarare än om dem.

Projekt: Vi här och de där (Teaterpjäsen Desert Island)
Idégivare: Teater Arken
Beviljat belopp: 50 000
Ska tillsammans med ungdomar sätta upp en teaterpjäs på tema hållbarhet och miljö. Manuset ska skrivas genom ett digitalt samarbete mellan ungdomar från Helsingborg och andra delar av världen för ett globalt perspektiv.
Mer info: Du kan läsa mer om projektet i lokal media.

  • Carrieka

    Carrie Underwood is my favourite country singer. She is young, beautiful and charming female in her 30s. Her voice takes me away from all problems of this world and I can enjoy my life and listen songs created by her mind. Now the singer is on a Cry Pretty 360 Tour started in May of 2019. The concerts scheduled for this year, up to the 31st of October. Tickets are available for all men and women with different income. If you love contry music, then you must visit at least one Carrie’s concert. All tour dates are available at the [url=https://carrieunderwoodtour.com]Carrie Underwood tour Vancouver[/url]. Open the website and make yourself familiar with all powerful Carrie Underwood concerts in 2019!

  • Vidmka

    Today almost every Internet user uses YT or any other service to upload and watch funny videos, free movies and other video content. But sometimes you want to download a video or a movie and the hosting doesn’t allow you to do it. It’s where Vidmate is coming to help you out. It helps you to download a movie from may services, including YT, Facebook, Vimeo and many other hosting services. To perform this you simply need to find a video and click download button. Plus, the app is 100% free and easy in use! [url=https://vidmateapp.pro]Download Vidmate app[/url] now and start downloading your favourite video to share them with your family and friends!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *