Projekt med stöd från Visionsfonden

Sedan starten av Visionsfonden har 81 stycken projekt fått stöd. Här kan du läsa kort om alla projekten.

2018

Trygg Rätt, Nour Habib 
Projektet vill skapa ett tryggare samhälle genom att skapa möjligheter och förståelse för ungdomar som lever i kriminella miljöer. Idégivaren vill nå ut till ungdomar med kriminell bakgrund och ha aktiviteter där det är viktigt att samarbeta, respektera och ta hänsyn till varandra. Olika föreläsare kommer att bjudas in för att berätta om deras kriminella historia och hur deras liv ser ut idag. Projektets mål är att ungdomarna ska få en ny samhällsbild och personlig utveckling. Idégivaren kommer arbeta med en grupp av ca 40 ungdomar.

Sveriges epidemi 2018, Elin Andersson, Elin Kihlstedt, Matilda Andersson & Evelina Kajanne Källström
En föreställning som vill uppmärksamma det tabubelagda ämnet psykisk ohälsa och skapa en gemenskap. Målet med projektet är att nå ut till ungdomar i åldern när psykisk ohälsa börjar utvecklas. I ett samarbete kommer projektet tillsammans med Helsingborgs skolklasser 6-9 ta del av föreställningen och dess viktiga budskap. Manuset till föreställningen kommer skrivas tillsammans med ungdomar som upplever eller upplevt psykisk ohälsa.

Swedish Coporate Culture, Charbel Tawk & Faisal Albinali
Projektet vill skapa en effektiv introduktionskurs till den svenska arbetsmiljön, i samarbete med Arbetsförmedlingen och Arbetsmarknadsförvaltningen. Idégivarna vill underlätta för nya svenskar att hitta arbete inom snar framtid. Kursen kommer bestå av fem workshops med teman: Svenska företagsvärlden och affärsetikett, ledarskap och kommunikation i en svensk arbetsmiljö, anpassning till den svenska arbetsmiljön, medarbetares rättigheter, etik och ansvar och saker du bör göra på din första dag på jobbet.

Rullskridskor, Jeanette Gostomski
Projektet vill skapa en upplevelse på rullskridskor och upptäcka gräsrotskonst till finkultur på en sträcka från Gåsebäck, PixlaPiren till Dunkers och Stadsteatern, samtidigt som man får höra historier och skrönor från en guide. Rullskridskor är ett demokratiskt färdmedel med låg tröskel för att få olika Helsingborgare att mötas. Oberoende av härkomst och hur länge man bott i Helsingborg har de flesta samma förutsättningar för att åka eller lära sig att åka rullskridskor. Idégivaren vill skapa en samhörighet och berätta om Helsingborg.

50/50, Jeanette Sollén
Projektet bygger både på både kultur och konst. Kultur i bemärkelsen att utgångspunkten av projektet kommer från 50 kvinnor som under projektperioden är 50 år gamla. Idégivaren kommer att genom en enkät vända sig till 50-åriga kvinnor och undersöka den vuxna kvinnans förutsättningar och situation, vilken sällan studeras i relation till en stad och dess välmående. Konst i bemärkelsen då materialet från enkäten kommer att bearbetas och presenteras som en interaktiv ljud-, text-och bildinstallation.

Boost by Zquad, Lotta Holm & Helen Izzeddine
Projektet vill arrangera events som består av lärorika föreläsningar och intressanta workshops med fokus på psykisk ohälsa och träning. Målgruppen är tjejer mellan 15-17 år och målet är 40-45 deltagare. Boost by Zquads syfte är att diskutera och belysa aktuella ämnen för unga som är tabubelagda. Föreläsningarna och workshopsen kommer att behandla olika teman så som gemenskap, sex och relationer, träning och hälsa och framtid. Projektet kommer ske kontinuerligt under drygt två månader.

Konfevent , Peter Sporremark
En kväll där gäster och besökare berättar om sina pinsamma, sorgliga, dråpliga och roliga stunder i samband med kreativa processer. Projektet vill lyfta gemenskapen bland kreativa personer i Skåneregion och bjuda in gäster som får dela med sig av anekdoter om deras kreativa processer och känslor. Publiken får också chans att dela med sig sina egna historier och bekännelser från sina liv. Idégivaren vill skapa en gemenskap och lindra ensamheten som kan uppstå i ett kreativt skapande.

Fristaden, Anna Lindgren, Peter Eriksson & Anja Barte Telin
Projektet vill driva ett demokratiskt samtal och verka i olika områden i Helsingborg för att uppmuntra till möten angående demokrati. Fristaden kommer att turnera i fem olika områden under fem veckor och även befinna sig på Väla och Knutan en dag. I varje område bygger projektet upp en levande fristad, där människor kan samtala, skapa, diskutera och berätta. Programmets tema är demokrati över samtal, deltagande och möten och det kommer se liknande ut i varje område. Följ Fristaden på Facebook eller Instagram.

Grönsaksbaletten, Titti Augustsson, & Conny Borg
Ett balettkompani med seniorer klädda som grönsaker och frukter kommer dansa sig genom Helsingborgs innerstad. Grönsaksbaletten vill belysa betydelsen av att Sveriges befolkning inte får i sig tillräcklig mängd frukt och grönt. Danskompaniet kommer bjuda in stadens invånare till att delta i den interaktiva dansföreställningen, och bjuda på smakprov av frukter och grönsaker. Läs mer på Grönsaksbalettens hemsida!

Konst mot reklam, Kristoffer Granath &Sarah Perfekt
Projektet vill visa samtida fotografi i Helsingborgs offentliga rum. Ett projekt som vill visa bilder som öppnar upp för tankar, fördjupning, medvetenhet, mångfald och jämlikhet på tomma reklampelare och ytor runt om i staden. Konst mot reklam erbjuder fotokonst på oväntade platser och situationer. Ifrån bilen, på söndagspromenaden eller vid en lunch på ett industriområde där medborgarna arbetar.

Brusfabriken, Fredrik Segerfalk & Joakim Motelius
Brusfabriken vill skapa workshops för barn och ungdomar som uppmuntrar till utforskandet av ljud och klangvärldar. Brusfabrikens mål är att tillhandahålla kreativa och fantasifulla aktiviteter genom att använda ljud på ett tillgängligt, roligt och utbildande sätt. Det finns möjlighet för alla, oavsett bakgrund eller förmåga, att vara med. Projektet kommer använda sig av både analog och digital utrustning. Deltagarna kommer att få möjlighet att konstruera egna ljudprojekt.

2017

VÅGA, Christian Boysen
Projektet syftar till att genom samarbete med 5 lokala nöjesarrangörer VÅGA stå upp för jämställdhet och mot sexuella trakasserier i eftervågen av #metoo. Tillsammans med relevanta aktörer och nätverk vill projektet testa sätt att utbilda personal på Helsingborgs barer och klubbar i jämställdhet samt utveckla metoder på hur vi tillsammans minskar risken för och hanterar sexuella trakasserier/våld under kvälls- och nattetid. Följ VÅGA på Facebook eller Instagram.

Sångkafé, Cinderella Cortas
Genom att starta ett Sångkafé vill projektet underlätta för omsesidig integration och motverka stress eller oro över att man inte kan vara med på grund av språk, röst eller musikkunskap. Ett sångkafé finns till för alla som är nyfikna, vill möta nya människor, samtr på ett opretantiöst sätt untveckla sitt språkflöde med hjälp av sång.

Rescued Food, Pernilla Gudmundsson
Det finns RUT och ROT men ingen färdiglagad mat utan e-nummer för den medvetne konsumenten som behöver hjälp i vardagen. Projektet Rescued Food vill testa en cirkulär system genom att rädda mat nära butikens och skolans Bäst Före-datum. Projektet syftar till att väcka debatt genom att få flera att engagera sig i hela kedjan – från matsvinn i livsmedelsbutik och skolkök till färdiglagat mat mitt i vardagen.

#varärtjejerna, Vesna Vasiljkovic
Projektet vill testa sätt att lyfta tjejernas perspektiv och individuella upplevelser i dagens Helsingborg som avgör om de väljer att ta plats i stadens rum. Genom att facilitera workshops och stärka tjejernas position vill projektet underlätta för målgruppens delaktighet i utvecklingen av Helsingborg, samtidigt som processen ska ge ökat förståelse och förmedla kunskap om upplevelsen av publika rum idag och varför det är betydligt fler män som brukar dem?

One 2 One, Ta S.A.T.S.
Projektet One 2 One vill ge 40 av Helsingborgs ungdomar i åldern 15-19 år, flickor och pojkar, varav hälften nyanlända och hälften svenska, en “Integrations kick-off”. Genom att skapa trygghet, tillit samt stärka viljan hos individen som del av gruppen syftar projektet till att deltagarnas tilltro till sina möjligheter för ett självständigt liv och framtid som invånare i Helsingborg ska öka och stärkas märkbart.

#mentalkmendoequality, Manupsweden
Projektet Mentalkmendoequality vill skapa en arena med ett pågående samtal om framtidens mansroll. Arenan ska vara en trygg plats att prata om svåra saker och arbeta för en mansroll som är självklart jämställd och står upp emot diskriminering och våld. Projektets ambition är att tillsammans med alla män i Helsingborg skapa ett pågående samtal som sedan fortsätter vid fikabordet på arbete, i korridoren, vid köksbordet med familjen och tillsammans med kompisarna på puben. Mer information hittar du på föreningens hemsida eller facebooksida

Livskunskap, Josefine Thorén
Projektet Livskunskap har som syfte att ge ungdomar chansen att lära sig praktisera delar av vuxenvärlden på ett sätt som kommer att stärka dem som medvetna, engagerade och trygga medborgare. Vid tio tillfällen får tolv ungdomar tillfälle att dyka ner i tio olika ämnen, hands on och med hjälp av engagerade inspiratörer. På det sättet blir deltagare säkrare, får större självförtroende och blir medvetna om möjligheten att ta ut svängrum när de gör egna val om sin framtid. Läs mer om projektet i lokala medier.

Helsingbord, Michael Nilsson
Projektet Helsingbord vill skapa en innovationsprocess med syfte att generera och smaka på så många idéer som möjligt om vad matstaden Helsingborg står för. Någonstans i den kulinariska mångfalden som projektet vill ge utryck för, vill Helsingbord under tre workshops samforma matstadens nya lokala identitet. Det ska inte bli en gastronomisk tvångströja utan en plattform att testa och utveckla vidare – närodlad men inte närsynt, skulle man kunna säga.

Ansikte mot ansikte, Tryggve Edevik
Projektet Ansikte mot ansikte vill motverka människors isolation genom att fånga olika människors berättelser, livssår, glädje och hopp på ett antal porträtt. Projektet ska resultera i en rullande skyltfönsterutställning i Södersalens (ABF) fönster mot Södergatan som tar sin utgångspunkt i mötet och samtalet som uppstår under varje porträttmålning.

FemTalks, Camilla Bergvall, Josefine Thorén
Projektet FemTalks syftar till att sätta feministiska frågor på kartan samt inkludera Helsingborgs invånare i jämställdhetsdialoger. Konceptet för FemTalks utgår från frågeställningar som med hjälp av två medverkande parter kommer att lyfta olika feministiska perspektiv på en gemensam scen. Ambitionen är att engagera alla i ett pågående samtal och därmed bryta normen av expertmonologer som förmedlar en åsikt till en lyssnande publik. Följ föreningen FemHBG i sociala medier.

StoryTALK, Hegas
StoryTALK är ett projekt som utmynnar i tre läsfrämjande workshops som ska ge ungdomar med olika modersmål möjlighet att upptäcka varandra med hjälp av litteraturen. Genom samtal och drama vill projektet nå insikten att olika bakgrunder, kulturer och uppväxter ger bästa förutsättningar för att lära av varandra.

Väderkoll, Robert Ilijason
Med hjälp av små, samverkande väderstationer vill Väderkoll bygga en webbtjänst för att kalkylera och presentera en hyperlokal väderprognos i Helsingborg. Genom att göra nätverket öppet ska privatpersoner kunna ansluta sig, medverka och förbättra precisionen för alla. Resultatet ska presenteras på en webbsida för stadens invånare och alla nyfikna.

Drömmar i Helsingborg, Klas Karterud
Drömmar i Helsingborg är ett dokumentärfilmsprojekt som ska synliggöra tonåringarnas röst i samhället. På ett poetiskt och tankeväckande sätt vill filmen ge 15-åringar från Helsingborgs olika områden allt ljud och ljus för att berätta om deras högsta drömmar, deras oro och hur de vill att deras liv skall se ut i framtiden. Här berättar Klas om projektet i lokala medier.

The red balloon, Caroline Troedson & Jeanette Gostomski
The red balloon ska utmynna i en interaktiv installation på fem olika platser i Helsingborg med ambitionen att få helsingborgare att känna tillhörighet och uttrycka gemenskap. Genom att bjuda invånare till specifika fototillfällen och därmed fånga på bild det som utgör livet mellan husen syftar projektet till att uppmuntra till nyfikenhet, samt att värna en god och positiv utveckling för staden.

Enkelbiljett Helsingborg, Michaela Hennig
Enkelbiljett Helsingborg är en intervjuserie på film som får stöd från Visionsfonden för att skildra fem händelserika och inspirerande livshistorier om mod, styrka och envishet för att komma vidare i ett nytt liv i Helsingborg. Projektet vill vi skapa mer medkänsla och förståelse bland Helsingborgare genom att öka förståelse och tolerans för invandrare och inse invandringens betydelse för Helsingborg

Feed the Installation, Jeanette Gostomski
Feed the Installation får stöd från Visionsfonden för att introducera en kreativ yta och experimentverkstad i de gamla jazzklubens lokaler på Kullagatan. Idén är att erbjuda besökarna vardagligt material, enkla medel och en grundstomme av interaktiva installationer som man begrundar och känner sig delaktig i.

Helsingborg bombas med kärlek, S.T.I.C.S Crew
Kollektivet S.T.I.C.S crew får stöd för sin idé att skapa en skräddasydd ljudfil och upplevelse på Kullagatan då stadsandan behöver en extra boost när hösten inträffar. Ambitionen är
att sprida kärlek och genom ljud få människor att dra ner på stressen samt gångtempot medan de passerar Kullagatan.

2035 – Ljudguide Helsingborg, Nicholas Wakeham
2035 – Mobil Ljudguide Helsingborg vill utforska sätt att bygga en interaktiv kartbaserad kanal och ljudbank för att experimentera med ökad transparens och delaktighet i stadens visionsarbete. Projektet ska fånga känslan om framtidens Helsingborg genom att kombinera specifika platsens unika ljudbild med röster, tankar och åsikter om dagens och framtidens Helsingborg.

20×35, Carl Norling
20×35 är ett koncept för en podcast om engagemang i Helsingborg med syftet att under 35 minuter samtala med 20 inspirerande personer vardera, och på det sättet porträttera Helsingborg som en innovativ och företagsam stad. Läs mer om samt lyssna på podden här.

SULA, Lucas Nordh
Projektet SULA grundar sig i ambitionen att introducera en hemmaplan för entusiaster och passionerade individer inom sneakers och streetwearkulturen genom att synliggöra subkulturen för flera, samt bygga vidare det starka communityt som finns i sociala medier. Läs mer om projektet på deras hemsida. Följ SULA på Instagram.

Kvinnokarta Helsingborg, Medborgarskolan Syd
Projektet Kvinnokarta Helsingborg vill gå ut och inspirera allmänheten genom att kartlägga kvinnors verkan och historia i Helsingborg. Ambitionen är att levandegöra dem i form av porträtt, kartor, stadsvandringar och föreläsningar. Följ projektet i sociala medier eller direkt på hemsidan.

Programmera mera!, DepCo AB
Programmera mera! är ett antal programmeringsträffar med ambitionen att forma en plattform för samskapandet för både deltagare och mentorer. Projektet syftar till att mobilisera och integrera olika grupper i samhället genom det gemensamma intresset eller nyfikenheten för programmering.

Forgotten places, Spidertag
Projektet syftar till att i samarbete med ungdomar i yttre områden i Helsingborg aktivt uppsöka, utforska och kartlägga några av stadens bortglömda platser. Med hjälp av neontråd, färg och dialog syftar konstprojektet till att aktivera dessa ytor genom att omtolka platsens identitet, såväl fysiskt som socialt. Här finns projektets filmdokumentation.

Museum of failure, Swedish Research Institute
Museum of failure vill inspirera allmänheten för mer acceptans och större tolerans för misstag. Formatet paketerar insikter om nyskapandet till en samling av produkter och kuriositeter som stimulerar lek, upplevelser och därigenom uppmuntrar till att vidga syn på misslyckandet som en naturlig del av framgång. Här hittar du museets hemsida.

Mötesplats för mat och hållbarhet, Matkooperativet Helsingborg
Projektet grundar sig i ambitionen att samla krafter och kollektivt lyfta hållbarhets- och matfrågor mitt i staden. Genom öppna evenemang och workshops ska den nybildade verksamheten nå ut till helsingborgare mitt i deras vardag med syftet att förena konsumtion och produktion till ett gemensamt kunskapsmål där alla får ge och ta. Följ projektet på Facebook och Instagram. Här finns projektets eventkalender.

Kokon Happy Forest, Veronika Bartosch och Elinor Samuelsson
Med Kokon Happy Forest vill projektet påbörja ett samtal om välmående genom att främja och fostra en grund av nyfikenhet, öppenhet och optimism. Med utgångspunkten i en offentlig multisensorisk installation av en miljö som skiftar fokus till välbefinnande och omsorg vill projektet utforska hur Helsingborgs lokalsamhälle, den privata och offentliga sektorn kan samarbeta för välbefinnandet av staden. Läs mer på projektets hemsida.

Killingsundays Helsingborg/Copenhagen, Kristoffer Granath
Projektet grundar sig i ambitionen att inleda ett regionalt samarbete mellan Helsingborg och Köpenhamn initierad av det fria kulturlivet med foten i samtida fotografi. Ett samarbete mellan två kollektiv samt två fotoskolor i Helsingborg och Köpenhamn ska utmynna i gemensamma pop-up utställningar i stadens tomma butikslokaler.

HBG Wake Park, Helsingborg Wakeboardklubb
Projektet är ett nytänkande och kreativt initiativ för att forma en samlingspunkt i en del av staden som är under förändring. Ambitionen är att knyta samman vatten och land genom att skapa en ny kabelbana för wakeboard och vattensport på Pixlapiren. Läs vidare på hemsidan.

2016

I Am Fashion
Ska skapa en global klädkollektion genom en fusion mellan svenskt och utländskt mode. Designad, uppsydd och uppvisad av Helsingborgare från alla världens hörn. Ett samarbete över gränser med ett lika globalt som lokalt resultat. Kollektionen visas upp på HX i augusti. Här hittar du projektet på facebook. 

Creative Corner
Vill starta en öppen verksamhet där viljor och ambitioner hos stadens unga möter erfarenheten och kompetensen hos stadens näringsliv. Jakten på en lokal är första steget på väg mot en ny plats för mentorskap, nya kontakter, inspiration och företagaranda.

Integration genom cricket
Cricket är en av världens absolut största sporter, men idrotten har ganska dåligt fäste i Sverige. I projektet Integration genom Cricket vill man ändra på detta genom att visa upp och bjuda in till en idrottskultur som är välbekant för många nya helsingborgare, men i det närmaste okänd för dem som har bott här längre. Föreningen bakom projektet finns på facebook här.

Filmskolan
Doc Lounge kombinerar visningar av de senaste dokumentärfilmerna, paneldiskussioner och liveframträdanden. Det finns idag på 19 platser i Norden. Genom projektet Filmskolan kommer Doc Lounge Helsingborg också att bjuda in deltagare till eget filmskapande genom workshops, utbildning och erfarenhetsutbyte under handledning av bland andra Robert Lillhonga. Som final skickas deltagarnas kortfilmer in som tävlingsbidrag till den regionala uttagningsfestivalen Pixel filmfestival.

Give & Take, global and local integration
Det finns massor av aktiviteter och utbildningar i Helsingborg, men många kan inte ta steget dit på en gång. Projektet vill skapa en brygga mellan befintligt utbud och de som sällan når dit. Utbildningar, föreläsningar och aktiviteter med fokus på hälsa och miljö, som biodling och studiebesök, med målet att aktivera och integrera.

Nästa våg
Första delen av projektet Nästa våg går ut på att samla in skräp och avfall utmed Helsingborgs och nordvästra Skånes stränder. I nästa steg blir materialet som samlas in till konst i form av skulpturer, tavlor och informationsmaterial som ska visas upp i en konstutställning.

Our walk of nature
En skräpplockningsturné i Europa, för att i varje stad man besöker belysa miljöfrågan och skapa engagemang för hur vi tar hand om våra städer. Turnén börjar i hemstaden Helsingborg och projektet bjuder in alla som vill till att hjälpa till.

Renewable home energy hackaton
Ett hackaton är en metod som betyder att man under en längre tid samlas för att lösa ett problem, en uppgift eller för att nå ett gemensamt mål. I detta projekt ska man genom ett hackaton samla människor, kreativitet, teknik och kunskap för att hitta nya sätt att återanvända energi i hemmet. Prototyper skapas med hjälp av 3D-skrivare och bedöms av en expertjury.

ARTSY
I projektet ARTSY ska tre konstutställningar arrangeras i Mindparks lokaler på Bredgatan. Ambitionen är att ge icke etablerade konstnärer en arena och skapa ett möte mellan dem och det näringsliv som vanligtvis fyller lokalerna. I samband med utställningarna ska konstnären också skapa en livemålning på temat ”din bild av Helsingborg”.

EMC – Electronic music Community
Den elektroniska musikscenen växer snabbt i världen och projektet EMC vill undersöka hur Helsingborgs bidrag kan se ut. Genom workshops och spelningar bjuds såväl etablerade artister som nyfikna nybörjare in till att utforska vilket sound som kan känneteckna Helsingborg, med målet att få den lokala talangen att utvecklas och bjuda Helsingborgarna på pulserande musikupplevelser på vägen.

Fotoprojekt för personer i utanförskap
Hur ser Helsingborg ut genom linsen på en engångskamera? Och hur ser vardagen ut när det är stadens hemlösa som fotar sina upplevelser? Värmestugan vill ge oss svaret genom att arrangera fotokurser och utställningar med foton tagna av människor i utanförskap.

Solitary HBTQ-flyktingar
I många delar av världen tvingas HBTQ-personer fly bara på grund av vem de är. Verdandi Söder vill i detta projekt skapa en trygg mötesplats för dem som flytt till Helsingborg och genom aktiviteter som teater, körsång och matlagningskurser välkomna dem till ett samhälle där alla får ta sin plats.

Världsrekordförsök för flest filmade intervjuer samtidigt
Vad är väl ett bättre tidsdokument än ett samtal mellan två personer? I detta projekt vill man samla 200 helsingborgare och låta dem intervjua varandra framför en kamera. Främlingar, vänner eller familj får tid och möjlighet att mötas, och ett fint minne att spara för framtiden. Ambitionsnivån är hög – Världsrekord för flest filmade intervjuer samtidigt.

Filmforum HBTQ – Antidiskrimineringsbyrån och UngHBTQ
En mötesplats för alla som är intresserade av HBTQ-frågor eller identifierar sig som HBTQ-person. Genom filmvisning och efterföljande samtal och diskussion vill projektet belysa olika teman, en gång i månaden på Röda Kvarn.

Flykten över sundet – Conny Palmkvist
Projektet Flykten över sundet vill kasta ljus på samtid och framtid genom att blicka bakåt, på Helsingborgs historia. Under andra världskriget räddade svensk polis och danska fiskare fler än 7000 människor från krig och osäker flykt på sundet. Samarbetet hade kodnamnet Syklubben och nu ska historien berättas genom en dokumentärfilm.

Jalla för alla – Nathalie Roswall
Är språkbarriärer det största hindret för en lyckad integration? Jalla för alla vill sammanföra barn med olika bakgrund och istället fokusera på lek, kreativitet och sociala processer för att skapa bättre förståelse och starkare gemenskap mellan grupper som idag annars inte träffas.

Tunes Without Borders – Röda Korset Helsingborg
Även Tunes Without Borders fokuserar på att överbrygga språkliga skillnader mellan människor. Projektet ska starta en kör som sjunger olika låtar tillsammans. Vad är det då som är nyskapande med det? Jo, i den här kören delas inga texthäften ut – de ska nämligen sjunga utan ord.

2015

Beautiful Mistake
Två personer som har brutit med liv som fotbollshuliganer ska genom föreläsningar och samtal med ungdomar förmedla våldskulturens baksidor. Tanken är att arbeta för en ökad medvetenhet och kunskap – mot fotbollsvåld. Läs reportaget om Kristian och Patrik i HD här.

Lesbisk frukost
Vill erbjuda en trygg mötesplats för ökad tolerans och öppenhet i Helsingborg. Initiativtagarna vill anordna frukostar med inspiratörer och talare en gång i månaden och alla är välkomna att delta, oavsett könsidentitet och läggning. Läs mer om projektet på deras facebook-sida.

Citykvällar – What’s Up Helsingborg
Vill öka attraktionskraften för cityhandeln genom att vid unika tillfällen under året belysa – och få saker att hända i olika delar av stadskärnan. Grundtanken är att shopping och upplevelser för Helsingborgare och besökare ska ge mer liv och rörelse i city.

I Was here
I Was Here skildrar livet i- och bilden av Helsingborg genom personporträtt av människor i olika delar av staden. Genom webbsida, sociala medier samt ett antal utställningar ska projektet synliggöra materialet och de personliga berättelserna.

Streetyta vid Oslopiren  
Projektet vill skapa en yta för skateboardåkning och ungdomskultur på Oslopiren, i H+-området. Platsen ska bli en så kallad DIY-yta (Do It Yourself), vilket innebär att utövarna själva skapar ytans innehåll.

Integrationsprojekt Drottninghög
Det bästa sättet att bryta barriärer mellan åldersgrupper, etnicitet och människor är nya sätt att träffas över gränserna. På Drottninghög ska projektet skapa mötesplatser utifrån ett lika universellt som socialt sätt att umgås – Schack!

Klubb NKTR
Hör dans och alkohol alltid ihop? Det tycker inte Klubb NKTR som vill skapa en mer pulserande stad genom att erbjuda ett alkoholfritt alternativ med After Work och klubbdans en fredag i månaden.

Handgjord – Kunskapsutbyte inom konsthantverk
Projektet ska bygga upp en verkstad där vem som helst är välkommen att prova på-, gå kurser i- eller hålla kurser i olika typer av hantverk med återbruk som inriktning. För en mer kreativ och hållbar stad.

Hbg Pop-up
Ska öppna en pop-up butik i city vid två tillfällen under året. I lokalen ska mindre handlare och e-handlare få chansen att visa upp sina verksamheter för helsingborgarna.

Integratörerna Helsingborg
Ska genom ett antal insatser vara katalysatorn och spindeln i nätet för att ge Helsingborgs näringsliv bättre möjligheter att enkelt och effektivt kunna engagera sig i flyktingsituationen.

Young Troops
I projektet Young Troops ska 20 ungdomar utmana sig själva i ett antal lopp under året. Projektet vill få fler unga att bli fysiskt aktiva och fokuserar på coaching, gemenskap, självkänsla och tydliga mål för att lyckas.

Upptäck Helsingborg med Lyckobussen
Vill integrera och aktivera nya Helsingborgare genom att arrangera guidade bussresor till sevärdheter, evenemang och platser i Helsingborg med omgivning.

2014

Futurum Intellectum 
Ska skapa en mötesplats och en tankesmedja för unga personer med stort samhällsintresse som vill aktivera och engagera sig ytterligare genom samtal och diskussionsforum.

Helsingborg bee-bäst i Sverige
Ska få företag, institutioner och organisationer att engagera sig i stadens biologiska mångfald genom att ta emot bikupor på sin fastighet. Projektet står för underhåll och utbildning i ämnet.

Openlab @ Creativelab
Ska skapa en större samlingsplats för alla kreativa eldsjälar där skapande av allt från konst till elektronik ska vara möjligt.

Dreamteam Future – Från barn till entreprenörer
Ska hjälpa barn och unga att forma sina drömmar och utbilda dem i att se nya förebilder och nya möjligheter för sig själva.

Goodreel.se – en rörligare och roligare bild av Helsingborg
Ska låta helsingborgare skapa filmer om sin stad och genom det bygga en digital plattform med unika rörliga bilder av Helsingborg.

Hoi young writers week
Ska anordna en lägervecka för ungdomar med intresse av att skriva och genom det låta dem inspireras, utvecklas och träffa likasinnade.

Kulturhotellet – No lions allowed
Ska skapa en mötesplats för personer med intresse och engagemang inom konst och kultur. Målet är att bli ett forum för såväl nya som etablerade skapare och att stimulera kulturlivet i Helsingborg.

Re-cyklar.se
Ska starta en verkstad och en mötesplats för återanvändning och underhåll av cyklar i Helsingborg. Cyklar ska också kunna skänkas till behövande. Ett sätt att utveckla en mer hållbar cykelkultur.

Urbanspeaking/samtal som förändrar staden
Vill skapa engagemang och delaktighet hos unga för att få dem att inse att de är en stor och viktig del i samhällsutvecklingen. Genom handledning, kreativa verktyg och processledning vill man lyfta ungdomars idéer för framtidens samhälle och prata med dem snarare än om dem.

Vi här och de där (Teaterpjäsen Desert Island)
Ska tillsammans med ungdomar sätta upp en teaterpjäs på tema hållbarhet och miljö. Manuset ska skrivas genom ett digitalt samarbete mellan ungdomar från Helsingborg och andra delar av världen för ett globalt perspektiv.