Projekten med stöd från Visionsfonden

Sedan starten av Visionsfonden har 50 stycken projekt fått stöd. Här kan du läsa kort om alla projekten.

2017

20×35, Carl Norling

20×35 är ett koncept för en podcast om engagemang i Helsingborg med syftet att under 35 minuter samtala med 20 inspirerande personer vardera, och på det sättet porträttera Helsingborg som en innovativ och företagsam stad.

SULA, Lucas Nordh

Projektet SULA grundar sig i ambitionen att introducera en hemmaplan för entusiaster och passionerade individer inom sneakers och streetwearkulturen genom att synliggöra subkulturen för flera, samt bygga vidare det starka communityt som finns i sociala medier. Läs mer om projektet på deras hemsida. Följ SULA på Instagram.

Kvinnokarta Helsingborg, Medborgarskolan Syd

Projektet Kvinnokarta Helsingborg vill gå ut och inspirera allmänheten genom att kartlägga kvinnors verkan och historia i Helsingborg. Ambitionen är att levandegöra dem i form av porträtt, kartor, stadsvandringar och föreläsningar. Följ projektet i sociala medier.

Programmera mera!, DepCo AB

Programmera mera! är ett antal programmeringsträffar med ambitionen att forma en plattform för samskapandet för både deltagare och mentorer. Projektet syftar till att mobilisera och integrera olika grupper i samhället genom det gemensamma intresset eller nyfikenheten för programmering.

Forgotten places, Spidertag

Projektet syftar till att i samarbete med ungdomar i yttre områden i Helsingborg aktivt uppsöka, utforska och kartlägga några av stadens bortglömda platser. Med hjälp av neontråd, färg och dialog syftar konstprojektet till att aktivera dessa ytor genom att omtolka platsens identitet, såväl fysiskt som socialt.

Museum of failure, Swedish Research Institute

Museum of failure vill inspirera allmänheten för mer acceptans och större tolerans för misstag. Formatet paketerar insikter om nyskapandet till en samling av produkter och kuriositeter som stimulerar lek, upplevelser och därigenom uppmuntrar till att vidga syn på misslyckandet som en naturlig del av framgång. Här hittar du museets hemsida.

Mötesplats för mat och hållbarhet, Matkooperativet Helsingborg

Projektet grundar sig i ambitionen att samla krafter och kollektivt lyfta hållbarhets- och matfrågor mitt i staden. Genom öppna evenemang och workshops ska den nybildade verksamheten nå ut till helsingborgare mitt i deras vardag med syftet att förena konsumtion och produktion till ett gemensamt kunskapsmål där alla får ge och ta. Följ projektet på Facebook och Instagram. Här finns projektets eventkalender.

Kokon Happy Forest, Veronika Bartosch och Elinor Samuelsson

Med Kokon Happy Forest vill projektet påbörja ett samtal om välmående genom att främja och fostra en grund av nyfikenhet, öppenhet och optimism. Med utgångspunkten i en offentlig multisensorisk installation av en miljö som skiftar fokus till välbefinnande och omsorg vill projektet utforska hur Helsingborgs lokalsamhälle, den privata och offentliga sektorn kan samarbeta för välbefinnandet av staden. Läs mer på projektets hemsida.

Killingsundays Helsingborg/Copenhagen, Kristoffer Granath

Projektet grundar sig i ambitionen att inleda ett regionalt samarbete mellan Helsingborg och Köpenhamn initierad av det fria kulturlivet med foten i samtida fotografi. Ett samarbete mellan två kollektiv samt två fotoskolor i Helsingborg och Köpenhamn ska utmynna i gemensamma pop-up utställningar i stadens tomma butikslokaler.

HBG Wake Park, Helsingborg Wakeboardklubb

Projektet är ett nytänkande och kreativt initiativ för att forma en samlingspunkt i en del av staden som är under förändring. Ambitionen är att knyta samman vatten och land genom att skapa en ny kabelbana för wakeboard och vattensport på Pixlapiren. Läs vidare på hemsidan.

2016

I Am Fashion

Ska skapa en global klädkollektion genom en fusion mellan svenskt och utländskt mode. Designad, uppsydd och uppvisad av Helsingborgare från alla världens hörn. Ett samarbete över gränser med ett lika globalt som lokalt resultat. Kollektionen visas upp på HX i augusti. Här hittar du projektet på facebook. 

Creative Corner

Vill starta en öppen verksamhet där viljor och ambitioner hos stadens unga möter erfarenheten och kompetensen hos stadens näringsliv. Jakten på en lokal är första steget på väg mot en ny plats för mentorskap, nya kontakter, inspiration och företagaranda.

Integration genom cricket

Cricket är en av världens absolut största sporter, men idrotten har ganska dåligt fäste i Sverige. I projektet Integration genom Cricket vill man ändra på detta genom att visa upp och bjuda in till en idrottskultur som är välbekant för många nya helsingborgare, men i det närmaste okänd för dem som har bott här längre. Föreningen bakom projektet finns på facebook här.

Filmskolan

Doc Lounge kombinerar visningar av de senaste dokumentärfilmerna, paneldiskussioner och liveframträdanden. Det finns idag på 19 platser i Norden. Genom projektet Filmskolan kommer Doc Lounge Helsingborg också att bjuda in deltagare till eget filmskapande genom workshops, utbildning och erfarenhetsutbyte under handledning av bland andra Robert Lillhonga. Som final skickas deltagarnas kortfilmer in som tävlingsbidrag till den regionala uttagningsfestivalen Pixel filmfestival.

Give & Take, global and local integration

Det finns massor av aktiviteter och utbildningar i Helsingborg, men många kan inte ta steget dit på en gång. Projektet vill skapa en brygga mellan befintligt utbud och de som sällan når dit. Utbildningar, föreläsningar och aktiviteter med fokus på hälsa och miljö, som biodling och studiebesök, med målet att aktivera och integrera.

Nästa våg 

Första delen av projektet Nästa våg går ut på att samla in skräp och avfall utmed Helsingborgs och nordvästra Skånes stränder. I nästa steg blir materialet som samlas in till konst i form av skulpturer, tavlor och informationsmaterial som ska visas upp i en konstutställning.

Our walk of nature

En skräpplockningsturné i Europa, för att i varje stad man besöker belysa miljöfrågan och skapa engagemang för hur vi tar hand om våra städer. Turnén börjar i hemstaden Helsingborg och projektet bjuder in alla som vill till att hjälpa till.

Renewable home energy hackaton

Ett hackaton är en metod som betyder att man under en längre tid samlas för att lösa ett problem, en uppgift eller för att nå ett gemensamt mål. I detta projekt ska man genom ett hackaton samla människor, kreativitet, teknik och kunskap för att hitta nya sätt att återanvända energi i hemmet. Prototyper skapas med hjälp av 3D-skrivare och bedöms av en expertjury.

ARTSY

I projektet ARTSY ska tre konstutställningar arrangeras i Mindparks lokaler på Bredgatan. Ambitionen är att ge icke etablerade konstnärer en arena och skapa ett möte mellan dem och det näringsliv som vanligtvis fyller lokalerna. I samband med utställningarna ska konstnären också skapa en livemålning på temat ”din bild av Helsingborg”.

EMC – Electronic music community

Den elektroniska musikscenen växer snabbt i världen och projektet EMC vill undersöka hur Helsingborgs bidrag kan se ut. Genom workshops och spelningar bjuds såväl etablerade artister som nyfikna nybörjare in till att utforska vilket sound som kan känneteckna Helsingborg, med målet att få den lokala talangen att utvecklas och bjuda Helsingborgarna på pulserande musikupplevelser på vägen.

Fotoprojekt för personer i utanförskap

Hur ser Helsingborg ut genom linsen på en engångskamera? Och hur ser vardagen ut när det är stadens hemlösa som fotar sina upplevelser? Värmestugan vill ge oss svaret genom att arrangera fotokurser och utställningar med foton tagna av människor i utanförskap.

Solitary HBTQ-flyktingar

I många delar av världen tvingas HBTQ-personer fly bara på grund av vem de är. Verdandi Söder vill i detta projekt skapa en trygg mötesplats för dem som flytt till Helsingborg och genom aktiviteter som teater, körsång och matlagningskurser välkomna dem till ett samhälle där alla får ta sin plats.

Världsrekordförsök för flest filmade intervjuer samtidigt

Vad är väl ett bättre tidsdokument än ett samtal mellan två personer? I detta projekt vill man samla 200 helsingborgare och låta dem intervjua varandra framför en kamera. Främlingar, vänner eller familj får tid och möjlighet att mötas, och ett fint minne att spara för framtiden. Ambitionsnivån är hög – Världsrekord för flest filmade intervjuer samtidigt.

Filmforum HBTQ – Antidiskrimineringsbyrån och UngHBTQ

En mötesplats för alla som är intresserade av HBTQ-frågor eller identifierar sig som HBTQ-person. Genom filmvisning och efterföljande samtal och diskussion vill projektet belysa olika teman, en gång i månaden på Röda Kvarn.

Flykten över sundet – Conny Palmkvist

Projektet Flykten över sundet vill kasta ljus på samtid och framtid genom att blicka bakåt, på Helsingborgs historia.
Under andra världskriget räddade svensk polis och danska fiskare fler än 7000 människor från krig och osäker flykt på sundet. Samarbetet hade kodnamnet Syklubben och nu ska historien berättas genom en dokumentärfilm.

Jalla för alla – Nathalie Roswall

Är språkbarriärer det största hindret för en lyckad integration? Jalla för alla vill sammanföra barn med olika bakgrund och istället fokusera på lek, kreativitet och sociala processer för att skapa bättre förståelse och starkare gemenskap mellan grupper som idag annars inte träffas.

Tunes Without Borders – Röda Korset Helsingborg

Även Tunes Without Borders fokuserar på att överbrygga språkliga skillnader mellan människor. Projektet ska starta en kör som sjunger olika låtar tillsammans. Vad är det då som är nyskapande med det? Jo, i den här kören delas inga texthäften ut – de ska nämligen sjunga utan ord.

2015

Beautiful Mistake
Två personer som har brutit med liv som fotbollshuliganer ska genom föreläsningar och samtal med ungdomar förmedla våldskulturens baksidor. Tanken är att arbeta för en ökad medvetenhet och kunskap – mot fotbollsvåld. Läs reportaget om Kristian och Patrik i HD här.

Lesbisk frukost
Vill erbjuda en trygg mötesplats för ökad tolerans och öppenhet i Helsingborg. Initiativtagarna vill anordna frukostar med inspiratörer och talare en gång i månaden och alla är välkomna att delta, oavsett könsidentitet och läggning. Läs mer om projektet på deras facebook-sida.

Citykvällar – What’s Up Helsingborg
Vill öka attraktionskraften för cityhandeln genom att vid unika tillfällen under året belysa – och få saker att hända i olika delar av stadskärnan. Grundtanken är att shopping och upplevelser för Helsingborgare och besökare ska ge mer liv och rörelse i city.

I Was here
I Was Here skildrar livet i- och bilden av Helsingborg genom personporträtt av människor i olika delar av staden. Genom webbsida, sociala medier samt ett antal utställningar ska projektet synliggöra materialet och de personliga berättelserna.

Streetyta vid Oslopiren  
Projektet vill skapa en yta för skateboardåkning och ungdomskultur på Oslopiren, i H+-området. Platsen ska bli en så kallad DIY-yta (Do It Yourself), vilket innebär att utövarna själva skapar ytans innehåll.

Integrationsprojekt Drottninghög
Det bästa sättet att bryta barriärer mellan åldersgrupper, etnicitet och människor är nya sätt att träffas över gränserna. På Drottninghög ska projektet skapa mötesplatser utifrån ett lika universellt som socialt sätt att umgås – Schack!

Klubb NKTR
Hör dans och alkohol alltid ihop? Det tycker inte Klubb NKTR som vill skapa en mer pulserande stad genom att erbjuda ett alkoholfritt alternativ med After Work och klubbdans en fredag i månaden.

Handgjord – Kunskapsutbyte inom konsthantverk
Projektet ska bygga upp en verkstad där vem som helst är välkommen att prova på-, gå kurser i- eller hålla kurser i olika typer av hantverk med återbruk som inriktning. För en mer kreativ och hållbar stad.

Hbg Pop-up

Ska öppna en pop-up butik i city vid två tillfällen under året. I lokalen ska mindre handlare och e-handlare få chansen att visa upp sina verksamheter för helsingborgarna.

Integratörerna Helsingborg

Ska genom ett antal insatser vara katalysatorn och spindeln i nätet för att ge Helsingborgs näringsliv bättre möjligheter att enkelt och effektivt kunna engagera sig i flyktingsituationen.

Young Troops

I Young Troops ska 20 ungdomar utmana sig själva i ett antal lopp under året. Projektet vill få fler unga att bli fysiskt aktiva och fokuserar på coaching, gemenskap, självkänsla och tydliga mål för att lyckas.

Upptäck Helsingborg med Lyckobussen

Vill integrera och aktivera nya Helsingborgare genom att arrangera guidade bussresor till sevärdheter, evenemang och platser i Helsingborg med omgivning.

2014

Futurum Intellectum 
Ska skapa en mötesplats och en tankesmedja för unga personer med stort samhällsintresse som vill aktivera och engagera sig ytterligare genom samtal och diskussionsforum.

Helsingborg bee-bäst i Sverige
Ska få företag, institutioner och organisationer att engagera sig i stadens biologiska mångfald genom att ta emot bikupor på sin fastighet. Projektet står för underhåll och utbildning i ämnet.

Openlab @ Creativelab
Ska skapa en större samlingsplats för alla kreativa eldsjälar där skapande av allt från konst till elektronik ska vara möjligt.

Dreamteam Future – Från barn till entreprenörer
Ska hjälpa barn och unga att forma sina drömmar och utbilda dem i att se nya förebilder och nya möjligheter för sig själva.

Goodreel.se – en rörligare och roligare bild av Helsingborg
Ska låta helsingborgare skapa filmer om sin stad och genom det bygga en digital plattform med unika rörliga bilder av Helsingborg.

Hoi young writers week
Ska anordna en lägervecka för ungdomar med intresse av att skriva och genom det låta dem inspireras, utvecklas och träffa likasinnade.

Kulturhotellet – No lions allowed
Ska skapa en mötesplats för personer med intresse och engagemang inom konst och kultur. Målet är att bli ett forum för såväl nya som etablerade skapare och att stimulera kulturlivet i Helsingborg.

Re-cyklar.se
Ska starta en verkstad och en mötesplats för återanvändning och underhåll av cyklar i Helsingborg. Cyklar ska också kunna skänkas till behövande. Ett sätt att utveckla en mer hållbar cykelkultur.

Urbanspeaking/samtal som förändrar staden
Vill skapa engagemang och delaktighet hos unga för att få dem att inse att de är en stor och viktig del i samhällsutvecklingen. Genom handledning, kreativa verktyg och processledning vill man lyfta ungdomars idéer för framtidens samhälle och prata med dem snarare än om dem.

Vi här och de där (Teaterpjäsen Desert Island)

Ska tillsammans med ungdomar sätta upp en teaterpjäs på tema hållbarhet och miljö. Manuset ska skrivas genom ett digitalt samarbete mellan ungdomar från Helsingborg och andra delar av världen för ett globalt perspektiv.