Material

Ljudpodden “Fail. Våga. Repeat!

Visionsfonden och Idéslussen gör en podcast ihop. Där möts invånare som sökt och fått stöd från visionsfonden för att förverkliga idéer i visionens riktning tillsammans med en kollega från någon av Helsingborgs stads alla förvaltningar som testar idéer med Idéslussen. Idéslussen är en av verksamheterna hos avdelningen för idéutveckling och innovation.

Visionsfonden och Idéslussen gör en podcast ihop! Vi kallar den; “Fail, våga, repeat!”.

Avsnitt 1 handlar om gruppdynamik och mansnormer! Tusen tack till våra gäster Magnus Florin från Manupsweden och Jenny Lindros Nilsson från Tycho Braheskolan.

LYSSNA VETJA! 🌟 på iTunes eller hos Acast

Avsnitt 2

I den här episoden av Fail. Våga. Repeat! handlar det om “att bli vuxen” och normer, klokheter och tankar kopplat till detta. Vi sätter två fantastiska personer i baksätet på kommunbilen: Josefine Thorén som gör Visionsfonden-projektet “Livskunskap” och Andrea Wikhäll som testar en liknande idé genom samtal i gymnasieklasser kring tankar om att växa upp, välja, jobba osv.

Vi kör runt i Helsingborg och pratar om gemensamma beröringspunkter mellan de båda projekten och gräver djupare i detta intressanta ämne; vuxenhet och normer kopplat till detta.

NJUT HÄR: iTunes eller Acast.

Material kring vision 2035

Visionen pekar ut riktningen för vårt arbete. Här kan du se filmer eller öppna en pdf-guide som beskriver visionen, som ger exempel på arbete i visionens riktning, och som kan inspirera till att jobba vidare mot målen.

PDF – Guide till Helsingborg 2035

Guide till Helsingborg 2035. Beskrivning av visionen, och bakgrund till den.

Guide till Helsingborg 2035. Engelsk version.