Videoserien ”Nya idéer: Lösningar som skapar värde”

Hur ska vi tänka och göra nytt för dem vi finns till för? Det är en utmaning som handlar om att våga. Men det handlar också om att vara nyfiken, byta perspektiv och tänka tillsammans.

En videoserie i 10 delar som lyfter fram exempel på hur Helsingborg arbetar nytänkande, testar sig fram och arbetar för medborgarna i staden.