Trender, omvärld och Helsingborg

År 2035 ska Helsingborg vara en skapande, pulserande, global, gemensam och balanserad stad. För att nå dit kan vi inte förlita oss på slumpen. Vi måste hitta en hållbar väg mot år 2035 som kännetecknas av smarta långsiktiga lösningar och robusta strategier. Det gör vi genom en planering som tar hänsyn till vad som händer i vår omvärld och som tar ansvar för vilka konsekvenser dagens skeenden innebär för framtiden.

trendomvarld

Varje år tar Helsingborgs stad därför fram en trend- och omvärldsanalysAnalysen är en del av stadens styrmodell och ska tjäna som ett planeringsunderlag för alla stadens verksamheter. Trend- och omvärldsanalysens syfte är att öka beredskapen och stärka förmågan inom vår organisation att agera på skeenden i vår omvärld snarare än att reagera. 

Analog till digital

Från och med 2015 finns hela analysen på en digital plattform istället för på papper. Det ger oss nya möjligheter. Dels kan vi uppdatera och fördjupa innehållet fortlöpande under hela verksamhetsåret. Vi kan även på ett bättre sätt sprida och koppla innehållet till verksamheternas egna nulägesanalyser.

Uppföljande samtal

trendomvarld.helsingborg.se kan du förutom att läsa om trender, intervjuer, statistik och mycket annat också följa några av de samtal som följer upp analysarbetet under året. Med jämna mellanrum arrangeras seminarier som plockar upp och behandlar ämnen från analysen och utvecklar samtalet. Närmst i tiden ligger ett lunchseminarium den 2 juni där Maria Stanfors, professor i ekonomisk historia vid Lunds universitet, talar på ämnet ”En samtida paradox: Familjens betydelse ökar i ett extremt individfokuserat Sverige”. Läs mer om det evenemanget och håll koll på kommande seminarier i kalendariet.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *