Trender i framtiden har koppling till historien

Björn Magnusson StaafBjörn Magnusson Staaf är docent i arkeologi, lektor i museologi samt lärare och forskare på avdelningen för ABM och Bok- och Bibliotekshistoria på Institutionen för kulturvetenskaper på Lunds universitet.

 ”Att det finns konflikter behöver inte vara något negativt. Våga lyft konfliktytorna!”

Vilka arbetsformer och former för dialog behövs bland offentliga kulturinstitutioner och organisationer?

– Förhållandet konsument och producent är komplicerat idag. Idag är konsumenterna inte tydliga målgrupper utan finns i lösliga former där grupper mer kan ses som nätkollektiv. Det behöver därför läggas ett större fokus på medskapande och nätverksformer. Institutionerna behöver omtolka sin roll, för tolkningsföreträdet ligger inte hos dem utan hos konsumenterna.

Vilket framtidsscenario kan man se för offentliga kulturinstitutioner?

– Genom den demografiska strukturen med allt fler aktiva äldre och nya värderingar bland de yngre kan det eventuellt bli en nyrenässans för kulturella institutioner. Kanske kommer vi att se en kö till hembygdsföreningarna. Det är inte ett orimligt scenario. Det här kräver däremot att kulturinstitutionerna nu och framöver arbetar på annat sätt.

Vilken roll bör en kommun eller stad ha avseende den fria kulturen och kulturutövarna?

– Helsingborgs stad bör vara möjliggörare och mer moderera vilket innehåll som konsumenterna vill och kan ta del av.

Vad behöver vi tänka på när vi försöker hantera framtidens utmaningar?

– Trender i framtiden har alltid en koppling till historien. Det är viktigt att tänka på när vi planerar för framtiden. Hållbar utveckling kräver en långsiktighet och här skulle näringslivet behöva ta in det kommunala perspektivet mer. Kärnan rent historiskt är att det offentliga bygger upp infrastrukturer. Utmaningen ligger i att kapitalet idag är flyktigt och kan röra sig snabbt. Det här är en insikt som flera aktörer tillsammans behöver hantera för att skapa en hållbar utveckling.

Vad är Helsingborgs tuffaste utmaning?

– Att minska klyftorna. Samtidigt är det viktigt att inse att en pulserande stad inte är konfliktfri. Att det finns konflikter behöver inte vara något negativt. Våga lyfta konfliktytorna!

Vilka möjligheter finns för Helsingborg på vägen mot framtiden?

– Helsingborg har stora möjligheter att skapa förändring. Staden är inte lika konservativ som andra närliggande städer kan uppfattas. Här finns entreprenörskap och ett proaktivt
driv. Många städer väntar till att det är för sent med att utvecklas och skapa förändring, men ni i Helsingborg verkar vara ute i god tid.

***

Intervju publicerad i Helsingborgs stads Trend- och omvärldsanalys. Planeringsförutsättningar 2014. Här kan du ladda ner tidigare års analyser.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *