Tjejerna från hemtjänsten betyder allt

Hemtjanst2

Undersköterskan Ellen Kranzén i samspråk med Erik Magnusson.

Förra året gick vård- och omsorgsförvaltningens kvalitetspris till hemvårdsområde Centrum 2. De tror att deras goda resultat beror på samarbete, struktur och en engagerad chef. En av deras kunder är 79-årige Erik Magnusson, och han ser fram emot besöken.
Flera gånger om dagen tar undersköterskan Ellen Kranzén eller någon av hennes kollegor cykeln hem till Erik Magnusson. På morgonen hjälps de åt att göra frukost, Ellen kokar gröt och Erik brer sina smörgåsar. Erik Magnusson har KOL och har därför svårt att orka med de dagliga sysslorna.
– Min fru gick bort för fyra år sedan. Då försvann min matlust och jag blev sämre, fick åka in och ut på sjukhus. Då var det verkligen tur att jag hade tjejerna från hemtjänsten, de hjälpte mig mycket, säger han.

Nu mår Erik Magnusson bättre och har fått ett trygghetslarm så att han kan få hjälp snabbt om något skulle hända.
– Det är det bästa med hemtjänsten, att de är så tillmötesgående. Är det något så diskuterar vi det och löser det snabbt. Tjejerna från hemtjänsten betyder allt.

Just att vara på plats snabbt är en av styrkorna hos hemvårdsområde Centrum 2. Arbetsterapeuten Birgit Andersson menar att det beror på att de olika professionerna i teamet arbetar tätt tillsammans.
– Vi har ett nära samarbete mellan undersköterskor, sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter och vi sitter nära varandra. Det gör att vi kan ta beslut snabbt och att besluten fortplantar sig till vårdtagarna utan fördröjning, säger hon.

En annan framgångsfaktor är att teamet satsat mycket på rutiner och strukturer. Varje måndag har gruppen möte för att diskutera hur de ska lägga upp veckan, om någon behöver extra insatser till exempel. Sedan lägger planerarna detaljerade scheman för att alla kunder ska få sina behov tillgodosedda. Undersköterskan Esma Feratovic som jobbat på Centrum 2 i tre månader, är inte förvånad över att det var just hennes hemvårdsområde som fick pris.
– Man märker tydligt att alla som jobbar här har kunden i fokus och att alla strävar mot samma mål. Det finns ordning och struktur och jag upplever det som väldigt positivt, säger hon.

– Sen har vi en väldigt bra chef också, som ställer lika höga krav på sig själv som på andra, säger undersköterskan Eva Sjöholm.
Chefen i fråga heter Maritta Ahlm. För henne var kvalitetsutmärkelsen ett kvitto på att teamet jobbar på rätt sätt.
– Eftersom vi är stolta över det arbete vi utför så känner vårdtagaren av det och vi får positiva resultat. Det är ju mötet med människor som är vår viktigaste uppgift, säger hon.

Om hemvårdsområde Centrum 2 är bra så hamnar resten av Helsingborgs hemtjänst och hemvård inte långt efter. Rapporten ”Kommuners Kvalitet i Korthet” (KKiK) visar att nio av tio är ganska eller mycket nöjda med sin hemtjänst. När det gäller omsorgs- och serviceutbudet hamnar staden bland de 25 bästa procenten av kommunerna som deltar i undersökningen. Kristina Olsson som är kvalitetschef på Vård- och omsorgsförvaltningen menar att de goda resultaten beror på flera saker.
– I Helsingborg har vi jobbat länge med ett tydligt kundfokus. Redan på 90-talet började vi säga kund och jag tror att det har påverkat. En kund har alltid rätt att behandlas som en kund och inte som någon som besvärar oss, säger hon.

Hon pekar också på att förvaltningen har satsat mycket på logistik för att få ordning och struktur i verksamheten.
– När jag själv jobbade i hemtjänsten på 80-talet hade vi 150 kunder i området och bara några av dem fick hjälp varje dag. I dag är det många kunder som får hjälp sex-sju gånger om dagen och ibland måste det vara två medarbetare vid besöken. Det innebär oerhört mycket logistik och för att se till att alla får sina behov tillgodosedda måste vi planera noggrant.

Hemma hos Erik Magnusson gör sig Ellen Kranzén redo att cykla vidare till nästa kund. Men det dröjer inte så länge innan hon är tillbaka.
– Vi försöker se till att samma medarbetare besöker samma kunder, det är viktigt för kontinuiteten och gör det lättare att fånga upp om vårdbehovet skulle förändras, säger hon.

Och Erik Magnusson ser fram emot nästa besök.
– Vissa dagar orkar jag nästan ingenting på grund av andningen. Då blir jag ändå lite piggare när tjejerna kommer. Det enda jag önskar nu är att jag ska få komma till ett serviceboende. Det är lite ödsligt att bo ensam i en stor trea, säger han.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *