Stadsdirektör Palle Lundberg – Om mod, handlingskraft och rätten att göra fel

Palle Lundberg 2

Ett par gånger per år träffas kommundirektörerna från Helsingborg, Linköping, Malmö, Norrköping, Uppsala, Västerås och Örebro för att lära och inspireras av varandra. För två veckor sedan var vi här i Helsingborg och mina kollegor blev mycket imponerade över vår utveckling.

”I Helsingborg vill ni mycket. Men ni snackar inte bara, ni vågar och ni gör det”, utbrast en av dem. Och precis så är det. I Helsingborg vågar vi. I Helsingborg utmanar vi oss själva – hela tiden och varje dag.

Samtidigt bromsar verkligheten oss. Kraven på offentlig verksamhet, och på oss som arbetar i den, är många och hårda – allt ska göras formellt rätt. Därför lägger vi mycket tid och kraft på att utreda, skapa styrdokument och fasta rutiner. Det skapar trygghet och är i många fall både förnuftigt och nödvändigt. Transparens och ansvarsskyldighet är trots allt avgörande för en fungerande demokrati, men avigsidan är att det gärna blir för mycket av utredningar, styrning och fasta rutiner. Formen tenderar att bli viktigare än innehållet och rutinerna viktigare än utvecklingen.

Vi ska fortsätta att utvecklas
Massmedia, myndigheter och olika intressenter bevakar noga att vi lever upp till de krav som ställs på oss och att vi gör allt på ”rätt” sätt. Men ju mer tid vi lägger på planer, dokument och rutiner, desto mindre tid har vi till att arbeta med innehållet. Dessutom minskar vår beredskap och förmåga att hantera det oväntade för det oväntade finns ju inte i planen.

Vår noggrannhet får inte leda till tröghet och svaga resultat. En verksamhet som präglas av ”felfobi” slutar att utvecklas, eftersom rädslan att göra misstag är större än viljan att lyckas med något nytt. Där får vi inte hamna. Vår drivkraft ska alltid vara att åstadkomma resultat, inte att undvika fel. Mod, handlingskraft, kreativitet och känsla för väsentligheter ska prägla vår verksamhet, även om det innebär att vi kommer att göra misstag och fel under resans gång.

Vi ska våga göra fel
Jag tror att de flesta tycker att det är jobbigt när något misslyckas eller blir fel. Vi vill ju vara duktiga och oroar oss för att andra kanske blir arga och missnöjda. Jag är precis likadan.

Samtidigt måste vi våga ännu mer, försöka, trots att vi riskerar att göra misstag. Annars händer det för lite. Det är inte alla förändringar som blir till det bättre, men å andra sidan blir saker sällan bättre utan förändring. Skräcken för att göra fel kan nämligen leda till att vi missar chanser och möjligheter. Och värst av allt; att vi bara fortsätter att göra som vi alltid har gjort.

För att lyckas måste vi ha modet att fortsätta att gå utanför det vi redan kan och vet. Jag menar att det faktiskt är fel att aldrig göra fel.

Vi ska våga lyckas
Varje framgångsrik person eller organisation har ett antal misslyckanden i bagaget. Men de har lärt sig av sina missar och fel. De har utnyttjat dem för att utvecklas.

Jag vill att vi som jobbar i Helsingborgs stad ska träna oss i att fatta modiga beslut och ta ansvar för besluten. Jag vill att vi ska försöka vara medvetna om, och aktivt motarbeta, vår felrädsla. Jag vill att vi börjar belöna försöket och ambitionen, inte bara utfallet.

Hos oss ska inget beslut få göra anspråk på att vara det enda rätta. Rädslan för det mer vågade förslaget, det som riskerar att bli ett fel, är utvecklingens främsta fiende.

Vi är redan på gång
Det finns, som mina kommundirektörskollegor vittnade om, redan mycket mod och beslutsamhet i våra verksamheter. Några aktuella exempel är när stadsbyggnadsförvaltningen ordnade fram utemöbler till Stadsparken på en vecka och när socialförvaltningen bestämde sig för att erbjuda stöd till invånare som har det besvärligt utan långa utredningar och biståndsprövningar. Eller när Kärnfastigheter snabbt och enkelt bestämde sig för att köpa GA Församlingshem för att kunna erbjuda studenterna i stan ett mycket bättre kårhus och när vård- och omsorgsförvaltningen ordnade bestickrobotar, som i själva verket är matningshjälpmedel som underlättar vardagen för våra äldre. Eller när skol- och fritidsförvaltningen bestämde sig för att köpa in ett stort antal iPads, Chromebooks, laptops, Smartboards och smartphones för att modernisera lärandet i våra skolor.

Utmana dig själv
Det viktigaste är vad du gör och jag gör i vardagen. Vi måste utmana oss att pröva något nytt. Det kan vara allt från att ta upp din egen idé på nästa arbetsplatsträff till att du hittar ett nytt sätt att lära barnen matematik. Men det är också att ge kollegan ”cred” för sina idéer och sedan hjälpa till att förverkliga dem.

Jag vill att vi alla fortsätter ta djärva steg. Att vi experimenterar, testar och vågar göra det som ingen annan har tänkt på eller vågat göra förut. Att vi utvecklar ett ledarskap och klimat på våra arbetsplatser som uppmuntrar och utmanar.

Jag vill att vi blir ännu bättre på att agera snabbt och enkelt. Att vi kläcker idéer med låg risk, och gärna små kostnader, men med hög potential. Att vi gör blixtsnabba analyser och har korta beslutsvägar. Att vi oftare vågar hoppa över sega förstudier, utredningar och effektkartor. Att vi istället testar, lär oss, korrigerar, och testar igen. Hela tiden i små steg. Framåt.

Tycker du att jag låter otålig? Kom då ihåg att utvecklingen aldrig mer kommer att gå så långsamt som nu.

***

Palle Lundberg
Stadsdirektör

PS. Jag blir glad om du kommenterar, lämnar synpunkter eller framför egna idéer och tankar. Välkommen!

palle.lundberg@helsingborg.se

 • Palle Lundberg

  Hej Cristian
  Tack för din synpunkt. Det är väldigt många av våra tjänstemän som både bor och arbetar i staden. De som inte bor i Helsingborg har sin arbetsdag här och möter verkligheten genom sina uppdrag. Vi är alltid noga med att inkludera de som är ute i samhället och har en verklighetsbild inom vår olika ansvarsområden, annars kan vi inte följa upp resultat och utveckla det som behöver bli bättre. Som stad har vi också ett nära samarbete med polisen som har en expertis inom det området som du berör. Vi har ett aktivt trygghetsarbete med både polis, näringsliv, föreningar med flera för att få ett så brett synsätt som möjligt och arbeta tillsammans utifrån våra uppdrag och kunskaper.
  Din verklighetsbild är tyvärr inte främmande – men jag vill att du ska veta att vi arbetar aktivt för att stötta på det sätt som en kommun kan göra detta via det trygghetsarbete som initierades under 2018. Här räcker det tyvärr inte med att jag sätter ner foten utan här är jag beroende av samverkan med i stor utsträckning polisen. Ett samarbete som intensifierats under 2018 och som fortlöper.
  Än en gång tack för ditt engagemang – det är värdefullt.
  /Palle Lundberg, stadsdirektör Helsingborgs stad

 • Beata bergkvist

  Hej,
  Jag har länge varit imponerad av Helsingborgs utveckling i riktning mot ett öppnare, tillitsbaserat ledarskap som präglas av kreativitet, idéutveckling och ”kulturförflyttningar”. Jag läste i en annan artikel att Helsingborg har skickat 500 chefer på träningsläger och jag blir nyfiken på i vems regi träningen skedde och något om vad cheferna fick träna på.
  Vänliga hälsningar/Beata, socialsekreterare och FIT/Feedback-handledare, Råd & Stöd, Leanlink, Linköpings kommun

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *