Skolutveckling på vetenskaplig grund viktig för Helsingborg

johanos_foto_rebecca_staver

Hur ger vi praktiknära forskning en viktigare roll Helsingborgs stads skolor? Hur kan forskare och lärare tillsammans förbättra undervisningen?

Helsingborgs stad vill ha den bästa skolan i landet. Men hur når vi dit? Ett sätt är faktiskt att samarbeta med andra. Helsingborgs stads skolor har ingått ett partnersamarbete med fristående forskningsinstitutet Ifous (innovation, forskning och utveckling i skola och förskola) och några av landets ledande huvudmän. Fokus ligger på att få till en skola som står på en vetenskaplig grund. Det handlar helt enkelt om att knyta koppla ihop forskning och praktik. Och att dela erfarenheter med varandra.

– Skollagen är tydlig med att verksamheten ska vila på vetenskapliggrund och beprövad erfarenhet. Jag tror också det blir bättre om vi generellt kan ha ett vetenskapligt förhållningssätt i vår verksamhet. Det innebär att vara nyfiken på sitt jobb och prova nya lösningar i sin egen praktik. Jag tror i längden att vi får en bättre måluppfyllelse med ett sådant arbetssätt. Vi gör väldigt mycket i Helsingborg men vi har en bit kvar att vandra för att säga att vi har en förskola och skola som står på en vetenskaplig grund. I linje med Helsingborgs stads vision 2035 har vi som mål att ha kreativa, utforskande och nyfikna barn och elever. Att våra skolor och förskolor står på en vetenskapling grund är viktigt när vi lägger grunden för att ge våra barn och elever ett nyfiket förhållningssätt, säger Johan Olsson Swanstein som är utvecklingschef på skol- och fritidsförvaltningen.

Den 6 juli i Almedalen kommer han vara moderator för ett seminarium som handlar om skolutveckling på en vetenskaplig grund.

Vilka goda exempel kan Helsingborg bidra med?

– Vi har gjort en hel del saker och har studier på gång. I höst ska vi starta en motivationsstudie och vi har en uppföljningsstudie via Göteborgs universitet som handlar om vår processledarutbildning. Nu vill vi sprida erfarenheterna från dessa program vidare ut i vår organisation så det blir användbart för personalen i våra skolor.

Vad har du för förhoppningar på seminariet?

– Jag har två förhoppningar. Vi har alla de stora huvudmännen på plats och jag hoppas att det ska ge avtryck i diskussionerna från statens sida med avseende på resurser och tankesätt. En annan förhoppning är att vi ska kunna lyfta upp goda exempel. Vi har en forskande lärare med och en deltagare från Ifous program och jag tror de kan lyfta upp bra exempel ur verkligheten.

Seminariet hålls under Almedalsveckan den 6 juli klockan 12:00 i Öresundshuset.

Se seminariet live här!

Mer om seminariet: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/34371;jsessionid=375D05F9AE7602B6B4D7C0C589C60329?redir

Mer om Ifous: http://www.ifous.se/

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *