Se det välkända på nya sätt

Cecilia Fredriksson är professor i etnologi, konsumtionsforskare och forskningsansvarig vid Institutionen för Service Management på Lunds Universitet Campus Helsingborg.  Här ger Cecilia sin syn på det viktiga arbetet med att känna igen trender och bidra till utveckling.

***Cecilia Fredriksson

Vad behöver man tänka på i arbetet med trender?

– Trendanalytikerns uppdrag handlar om att identifiera trender och i det bland annat använda sig av mediascanning. Det finns mycket att hämta i en sådan scanning. Därefter handlar det om att se sammanhang och skapa relationer, ”connecting the dots”, och det kräver en analytisk förmåga som inte är alla förunnat. För att lyckas med analysen är det viktigt att utgå från det som ”är” och sedan lägga ihop pussel och se det välkända på nya sätt. I ett sista steg ska man kunna presentera trend- och omvärldsanalysen på ett sådant sätt att budskapet går fram.

Är det alltid själva innehållet i en trend som är intressant?

– I arbetet med trendanalyser i dagens samhälle är det inte bara själva trenden i sig som är viktig. Hur stor grupp följer en trend? Hur snabbt utvecklas den? De här frågorna blir också allt svårare att svara på. Att identifiera gruppen ”som leder vägen” i en trend är långt ifrån enkelt och kräver aktiv bevakning och analys.

Din forskning handlar om att tolka de kulturella processer som både är en förutsättning för och en följd av tekniska eller ekonomiska innovationer. Vilka utmaningar finns inom området kultur och ekonomi?

– Förenklat uttryckt kan man säga att den traditionella uppdelningen mellan kultur och ekonomi anses vara förlegad i dagens samhälle. Städer vill gärna attrahera så kallade ”WHOPS” (wealthy, healthy older people) och ”DINKS” (double income, no kids) samtidigt som man vill och behöver locka familjer med barn. Det finns en utmaning i det här kopplat till exempelvis museers utbud. Vilken historia ska man lyfta fram? Boendesegregeringens framväxt lockar inte människor att flytta till en stad. Integration och attraktion blir en motsats som måste hanteras. Vilka delar man väljer att lyfta för en stads utveckling är och kommer att bli allt mer viktigt. För Helsingborg kan exempelvis stadsutvecklingsprojektet H+ vara en del i att ”läka” söder och föra ihop staden.

Vilka viktiga utmaningar står Helsingborg inför de närmaste åren?

– Utifrån mitt perspektiv kommer alla kommuner att behöva hantera förväntningar på tillväxt och kreativitet. När det gäller Helsingborg är det viktigt att arbeta med kompetenshöjning inom egen organisation och även skapa förutsättningarna för att utveckla och locka spetskompetens till Helsingborgs näringsliv. Dessutom måste man våga göra strategiska prioriteringar när det gäller vilka branscher man vill profilera sig på. Exempelvis logistik är viktigt för Helsingborg. Hur gör man logistikpraktik till en upplevelse i Helsingborg? Hur säljer man kunskapen om logistik som en upplevelse? Helsingborg har kompetens inom det här området, och med andra ord finns det intressanta möjligheter att utveckla för Helsingborg.

***

Intervju publicerad i Helsingborgs stads Trend- och omvärldsanalys. Planeringsförutsättningar 2014.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *