Podcasten FAIL VÅGA REPEAT!

Visionsfonden och Idéslussen gör en podcast ihop. Där möts invånare som sökt och fått stöd från visionsfonden för att förverkliga idéer i visionens riktning tillsammans med en kollega från någon av Helsingborgs stads alla förvaltningar som testar idéer med Idéslussen. Idéslussen är en av verksamheterna hos avdelningen för idéutveckling och innovation.

AVSNITT 1

Avsnitt 1 handlar om gruppdynamik och mansnormer! Tusen tack till våra gäster Magnus Florin från visionsfonden-projektet Manupsweden och Jenny Lindros Nilsson från Tycho Braheskolan.

LYSSNA! 🌟 Finns på Acast & Itunes!

AVSNITT 2

Ett avsnitt om “att bli vuxen” och normer, klokheter och tankar kopplat till detta. Vi träffar två personer från Helsingborg. Josefine Thorén gör visionsfonden-projektet “Livskunskap” och Andrea Wikhäll testar en liknande idé genom samtal i gymnasieklasser kring tankar om att växa upp, välja, jobba. Vi kör runt i Helsingborg och pratar om gemensamma beröringspunkter mellan de båda projekten och gräver djupare i ämnet; vuxenhet och normer.

LYSSNA! 🌟 Finns på Acast & Itunes!  

AVSNITT 3

Vi snackar integration och Helsingborg med Blerim Salihi och Jiman Taher. Ett avsnitt med mycket hjärna och hjärta. Varför anses integration vara en svår nöt att knäcka? Vilka konkreta förändringar kan alla göra?

LYSSNA! 🌟 Finns på Acast & Itunes