Palle Lundberg – Om tuffa mål och höga poäng

Palle Lundberg, Nataliya Bak, Monika Andersson och Sara Petersson

Nataliya Bak, Palle Lundberg, Monika Andersson och Sara Petersson.

Ombytt i vårgrön pikétröja med stadsvapnet på ärmen utrustades jag med nyckelbricka av enhetschefen Raija Landgren. Med den kunde jag komma in på de tre våningsplan som utgör äldreboendet Elinebo. Nataliya Bak, som arbetar som undersköterska, blev min första handledare. Vår startuppgift var att väcka Birgitta och hjälpa henne att komma i ordning till frukost. Under tiden vi bäddade sängen och dukade fram morgonmålet berättade Nataliya vilken bra arbetsplats Elinebo är. Jag fick höra om framgångsrika hälsoprojekt, meningsfulla arbetsuppgifter och ett uppskattat ledarskap där medarbetarna kommer med nya idéer. Idéer som följs upp och leder framåt mot verksamhetens mål.

Uppföljning är nyckeln

Vikten av tydliga mål är alla överens om, men om vi inte följer upp målen, tappar de betydelse. Ibland möter jag ett motstånd mot att rapportera, sammanställa och följa upp hur det går. Uppföljning ställs mot tillit, men det tror jag är feltänkt. De som verkligen ska lita på oss är våra invånare. När de vänder sig till oss, i olika skeden i livet, ska de vara säkra på att möta en verksamhet som bygger på kunskap och forskning. Och få ett bemötande som kännetecknas av professionalism och rättvisa. Verksamheten på Elinebo är ett bra exempel på det.

Rätt saker på rätt sätt

I sin egen privata verksamhet får man kanske göra som man vill, men vi i Helsingborgs stad är ansvarsskyldiga både inför förtroendevalda och invånare. Våra förtroendevalda måste få veta att vi levererar den verksamhet som vi som tjänstemannaorganisation åtagit oss att leverera. Samtidigt som våra invånare ska känna sig trygga med att vi gör rätt saker på rätt sätt. Det är deras pengar vi ska använda på bästa sätt och som våra förtroendevalda beslutat om.

Tuffa mål

Men tydliga mål och uppföljning handlar inte bara om att säkerställa att vi gör rätt saker. Målen och uppföljningen i sig gör att vi utvecklar och förbättrar vår verksamhet. Få saker sporrar prestation så mycket som tuffa mål. Det händer nämligen någonting i oss när vi tvingas arbeta mot utmanande och tydliga mål. Uppmärksamheten skärps. Vi blir ihärdigare och uthålligare. Samtidigt som vi plockar fram vår kunskap och erfarenhet för att hitta vägen dit. Men då måste vi också veta hur det går, för att kunna korrigera kursen, förändra och förbättra. Jag skulle säga att uppföljning GER tillit. Eftersom vi då vet att vi är på rätt väg.

Höga poäng

Helsingborg har för första gången följt upp verksamheten med hjälp av Kommunkompassen – organisationen Sveriges kommuner och landstings, SKLs, sätt att utvärdera hur en kommun arbetar med kvalitet. Helsingborg fick höga poäng – faktiskt det näst bästa resultatet som någon kommun någonsin uppnått. Det visar att vi är på rätt väg och att målmedvetet arbete lönar sig. Genom utvärderingen får vi information om både våra styrkor och förbättringsområden. Nu ska vi sätta upp nya tydliga mål.

Smarta mål

Under åren har jag lärt mig att saker och ting inte sker av sig själv. Att vara motiverad – att verkligen vilja – är visserligen en nyckelingrediens, men det räcker inte. Motivation och lust går både upp och ned. Har jag väl bestämt mig för ett mål måste jag räkna ut VAD jag behöver göra för att nå dit. Jag behöver också veta HUR jag ska göra. Tricket är att ha en plan. En smart plan med SMARTA mål: specifika, mätbara, accepterade, realistiska, tidssatta och ambitiösa. Mål som följs upp så vi vet hur vi ligger till. Om detta vore onödigt hade ju till exempel ett fotbollslag inte behövt vare sig tränare, strategi eller talangfulla spelare – då hade det räckt att ställa upp elva spelare, som mer än något annat helt enkelt ville vinna matchen.

Tre mål fram till sommaren

Jag vill att alla medarbetare i Helsingborgs stad ska ha tydliga mål för arbetet och en bra plan för hur vi ska använda arbetstiden, vår viktigaste tillgång. Varför inte avsätta en stund och fundera igenom tre saker som du skulle vilja uppnå fram till sommaren? Det kan vara något du vill uppnå i ditt arbete, eller något kring din personliga utveckling som samspelet med arbetskamraterna. Glöm nu inte att berätta för andra vad du tänker uppnå, på så vis får du extra fart.

Fler besök i verksamheten

För egen del vill jag få igång ett bra arbete kring bemötandefrågor i staden. På det personliga planet ska jag bli bättre på att ge återkoppling till mina närmaste medarbetare. Dessutom ska jag prioritera min tid på ett sådant sätt att jag kan göra ännu fler besök i verksamheten. För faktum är att arbetspasset tillsammans med Nataliya Bak, Monika Andersson och Sara Petersson och alla andra medarbetare på Elinebo gav rejäl mersmak.

***

Palle Lundberg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *