Varför är Västkustbanans utbyggnad så viktig?

Västkustbanan – 300 kilometer toppmodern järnväg rätt igenom landet. Från Lund i söder till Göteborg i norr. Men  drygt tre mil av sträckan saknar dubbelspår. Det innebär att tågen på 10 procent av Västkustbanan fortfarande måste dela på ett spår. För två av sträckorna finns visserligen beslut att bygga dubbelspår till år 2024, men för de cirka 4 kilometerna mellan Helsingborg och Maria station finns inte ens ett beslut.

I Helsingborgs vision 2035 är väl utvecklad och smart infrastruktur en viktig byggsten. Vi talar om korta avstånd och om vikten av hållbara transportsystem. Utbyggnaden av Västkustbanan är en investering i Sveriges starkaste tillväxtstråk, en investering som förbättrar förutsättningarna för flera miljoner människor och stärker såväl tillväxt som livskvalitet i södra och västra Sverige. 

Om flaskhalsarna på västkustbanan byggdes bort skulle tågen klara av att ta lika mycket gods som en motorväg med 16 filer. Restiden mellan Malmö och Göteborg skulle kortas ner till drygt två timmar. Tågen skulle kunna gå oftare och fler tåg skulle komma fram i tid.

– Västkustbanans flaskhalsar behöver öppnas, så att man kan tillåta mer trafik att gå på järnväg och att järnvägen blir mer attraktiv än vad den är idag. Om det finns sammanhängande stråk som är robusta och har hög kapacitet, då innebär det dels ökad pålitlighet det vill säga att vi kan få ut vårat gods till kunderna. Sverige är ett väldigt exportberoende land. Men det betyder också att man kan möjliggöra den gröna omställning som man på ett politiskt plan vill åstadkomma, säger Per Bondemark, ordförande i Näringslivets transportråd.

 • Carl-Johan Jargenius

  Om Helsingborg kommun slutar med att i alla lägen tala för en ny HH-förbindelse och i stället fokuserar å sträckan Maria – Helsingborg C så kanske staten börjar lyssna.

  Det är svårt att se hur en ny HH-förbindelse i tunnel under staden och Sundet skulle gynna Helsingborg – annat än att lastbilstrafiken skulle försvinna från stadens gator.

  En följd blir att färjorna försvinner från Sundet. Hur många Helsinborgare önskar att färjetrafiken ska läggas ner?

  Det blir ju knappast enklare att ta sig från Helsingborg till Helsingör via en tunnel för bilar och tåg. Däremot blir det naturligtvis enklare förfinska och norska långtradare och för personer som ska från t ex Ängelholm till norra Själland.

 • Anders

  En liten fundering, det talas om gods i inlägget. Mig veterligen körs det inte speciellt mycket gods på sträckan mellan Knutpunkten och Maria, eftersom ja, det spåret går via Knutpunkten och det är inte så lämpligt att dundra fram med godståg där.

  Hur får man ihop detta, eller är det ett missförstånd?

  • Martina

   Hej! Tack för din fråga! Det är sant att det inte går något gods genom Helsingborgs Central. Godset går i stället på det så kallade godsstråket genom Skåne – från Ängelholm-Åstorp-Kävlinge-Lomma-Malmö. Vid Åstorp växlas godståg av på Skånebanan till Helsingborg. Men filmen pratar om dubbelspår på hela Västkustbanan. Samtidigt som den pratar om att det fattas dubbelspår här i vår stad.

 • Ingvar

  Bygg två nya spår mellan Raus och Väla och en ny station vid Väla/Ödåkra. Låt fjärrtågen ta denna väg.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *