Nyfikna idéer om att göra nytt

Sveriges och Helsingborgs stads innovationsförmåga är avgörande för att möta utmaningar och möjligheter i omvärlden. För att lyckas krävs det att vi testar, lär och har modet att våga misslyckas.

Text: Linda Fastén
Foto: Djana Gudinci

Den 13 maj genomfördes Helsingborgs stads chefsdag, där alla stadens chefer var bjudna. I år var temat ”hur vi kan tänka och göra nytt för dem vi finns till för”. Dagen inspirerade och nu fortsätter arbetet med att stödja nya idéer.

Intensiva grupparbeten pågick under stadsledningsförvaltningens chefsdag den 8 juni. eftermiddag.

Som en uppföljning på chefsdagen samlades därefter, den 8 juni, cheferna för stadsledningsförvaltningen en halvdag. Dagen var en del i satsningen som Helsingborgs stad gör på idé- och innovationsfrämjande arbete.  Syftet var att få mer information och inspiration kring temat för att kunna arbeta vidare med användbara verktyg i den egna verksamheten. Under fyra kreativa timmar gick cheferna från ”varför göra nytt” till så här kan vi göra.

chef4Programmet inleddes med en presentation kring behovet av radikalt nytänkande kring tjänster i offentlig verksamhet. Sveriges kommuner och landsting (SKL) framhäver att kommuner, landsting och regioner står inför stora utmaningar med bland annat ökat kostnadstryck, ändrad demografi och förändrade krav från olika brukargrupper.

Redan idag pågår flera innovationsfrämjande satsningar i Helsingborgs stads verksamheter. Under eftermiddagen fick cheferna ta del av några exempel från stadsledningsförvaltningen som bland annat handlade om nytänk kring arbetsprocesser där kollegorna involveras och engageras. Det handlade också om kommunikationsutmaningar som det gällde att tänka nytt kring.

Här finns exemplen att ta del av i en film.

chef5Cheferna fick sedan gruppvis öva sig på att hantera idéprocesser, i syfte att gå från idé till handling och möjliggöra nya lösningar som skapar värde.

Mer information finns att läsa på helsingborg2035.se.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *