Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Nya trend- och omvärldsanalysen är här

Trend och omvärldsanalys

För att nå vår vision behöver vi veta vilka förutsättningar, möjligheter och utmaningar som vi möter längs vägen. Ett viktigt redskap i detta är den trend- och omvärldsanalys som Helsingborgs stad tar fram varje år. Den fjärde omarbetade upplagan är nu här.

Trend- och omvärldsanalysen är ett planeringsunderlag som bidrar till en stark helhet i arbetet med mål och ekonomi i riktning mot visionen för Helsingborg 2035. Trend- och omvärldsanalysens syfte är att öka beredskapen och stärka förmågan att inom vår organisation agera på skeenden i vår omvärld snarare än att reagera.

– Trend- och omvärldsanalysen är ett viktigt redskap som vi kan använda oss av för att göra långsiktigt smarta vägval. Genom att få insikt i vad som händer i vår omvärld och förståelse för de trender som präglar samhällsutvecklingen blir vi bättre rustade att fatta beslut, planera och agera i visionens riktning, säger stadsdirektör Palle Lundberg.

Om trend- och omvärldsanalysen


Nytt för i år är att trend-och omvärldsanalysen arbetats om så att det är fem megatrender och dess konsekvenser för Helsingborg som står i fokus.  De elva trender som har legat till grund för tidigare trend- och omvärldsanalyser fortsätter att påverka oss. De ingår nu som delar i de fem megatrenderna.

Liksom föregående år finns i den nya omarbetade trend- och omvärldsanalysen (planeringsunderlag för stadens verksamheter för 2017) tre medskick som är signerade stadsdirektören. Medskicken uppmanar till handling och ska således ta oss från insikt till handling.

– Vi kan inte bara nöja oss med att iaktta och beskriva de problem och möjligheter som vi ser idag och i morgon, vi måste agera på det också. Därför är det viktigt att varje verksamhet funderar över konsekvenserna för den egna verksamheten, det är oerhört viktigt, poängterar Palle Lundberg.

Du hittar trend- och omvärldsanalysen här.  

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of helsingborg2035.se. To do that, select the language you would like to translate into in the lost below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close