Nya trend- och omvärldsanalysen är här

Trend och omvärldsanalys

För att nå vår vision behöver vi veta vilka förutsättningar, möjligheter och utmaningar som vi möter längs vägen. Ett viktigt redskap i detta är den trend- och omvärldsanalys som Helsingborgs stad tar fram varje år. Den fjärde omarbetade upplagan är nu här.

Trend- och omvärldsanalysen är ett planeringsunderlag som bidrar till en stark helhet i arbetet med mål och ekonomi i riktning mot visionen för Helsingborg 2035. Trend- och omvärldsanalysens syfte är att öka beredskapen och stärka förmågan att inom vår organisation agera på skeenden i vår omvärld snarare än att reagera.

– Trend- och omvärldsanalysen är ett viktigt redskap som vi kan använda oss av för att göra långsiktigt smarta vägval. Genom att få insikt i vad som händer i vår omvärld och förståelse för de trender som präglar samhällsutvecklingen blir vi bättre rustade att fatta beslut, planera och agera i visionens riktning, säger stadsdirektör Palle Lundberg.

Om trend- och omvärldsanalysen


Nytt för i år är att trend-och omvärldsanalysen arbetats om så att det är fem megatrender och dess konsekvenser för Helsingborg som står i fokus.  De elva trender som har legat till grund för tidigare trend- och omvärldsanalyser fortsätter att påverka oss. De ingår nu som delar i de fem megatrenderna.

Liksom föregående år finns i den nya omarbetade trend- och omvärldsanalysen (planeringsunderlag för stadens verksamheter för 2017) tre medskick som är signerade stadsdirektören. Medskicken uppmanar till handling och ska således ta oss från insikt till handling.

– Vi kan inte bara nöja oss med att iaktta och beskriva de problem och möjligheter som vi ser idag och i morgon, vi måste agera på det också. Därför är det viktigt att varje verksamhet funderar över konsekvenserna för den egna verksamheten, det är oerhört viktigt, poängterar Palle Lundberg.

Du hittar trend- och omvärldsanalysen här.  

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *