Mötesplats för innovation

För att en stad ska bli rik på innovation och kreativitet behövs förutsättningar som uppmuntrar till det. En sådan förutsättning är att det finns forum, samlings- och mötesplatser, där idéer kan utvecklas och bli verklighet. I Helsingborg driver Karsten Deppert Mindpark sedan 2011 med målet att skapa en plats där kreativitet, produktivitet och öppenhet möts under ett och samma tak.

Porträtt av Karsten Deppert
Foto: CC by Passionaire

”Fråga, var transparent, mys, och dela med dig av dina framgångar”

Vad kännetecknar Mindpark?
– Vi värdesätter kreativitet och produktivitet och jobbar mot att skapa en miljö där de två världarna möts. För vår del handlar det om att skapa events och en gemenskap som tillåter individerna som vistas här att hitta en balans mellan kreativiteten och produktiviteten. Annars skulle vi inte kunna finnas kvar, på lång sikt. En miljö som bara är kreativ kan bli för extrem och ekonomiskt för ostabilt. En plats som bara är produktiv ger ofta inte nog med arbetsglädje och rum för nya tankar. Vår målsättning är att locka hit bra individer och att se till att de träffar likasinnade individer. Det är det som driver oss i vårt arbete eftersom vi tror att intressanta saker kan hända i mötet mellan människor.

Vad gör Mindpark unikt i dina ögon?
– Mycket av det vi gör kan tillskrivas människorna som rör sig på platsen fysiskt vilket jag tycker är bra. Vad som gör Mindpark unikt är att många intressanta människor sitter ihop och träffar varandra vilket resulterar i att många initierar gemensamma projekt. Det handlar om att skapa möjligheter och att forma framtiden tillsammans. Givetvis skapas inte framtiden efter ett möte utan det är ofta ett resultat av många beslut och handlingar. Mindpark, som infrastruktur, försöker att göra besluten och handlingarna möjliga genom att bidra till att skapa en så bra vardag som möjligt för alla som sitter här. Om man hårdrar det så försöker vi till viss del förändra människors beteende vilket kan låta väldigt top-down styrt men vi tror att det finns beteenden som ger människor möjligheten att lyckas bättre även om man inte alltid är medveten om det. De fyra beteenden som vi försöker få folk att anamma är att fråga, att vara transparenta, att mysa – det vill säga den sociala biten och den sista är att dela med sig av sina framgångar. Att utveckla och jobba i den riktningen i kombination med att intressanta människor rör sig i lokalerna gör Mindpark till den plats som den är idag.

Läs hela intervjun med Karsten Deppert och mer om Mindpark på helsingborg.com.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *