”Människan är inte större än hennes egna tankar. Så stort du kan drömma, så långt kan du komma.” – Staffan Taylor

Vad drömmer du om?

”Min dröm är lite av Star Trek. En grön, stilla, ren stad där människorna är i centrum istället för bilen. Mycket grönska, många mötesplatser, musik istället för ständigt buller från bilar. Vi förbrukar inte mer energi än vi själva kan framställa, fossilfritt såklart! Gröna lösningar i boende, kollektivtrafik är självklara.

Men också en stad där människor är öppna och toleranta, visar respekt för varandra och att vi både är lika och olika. En stad där alla får plats och kan ta del av arbete, utbildning, fritid och kultur. En stad där vi pratar med varandra oavsett bakgrund. En dröm kanske, men också helt nödvändig.” – Cecilia Elmberg

”Jag ser ett enat Helsingborg där alla stadsdelar är lika mångkulturella och rika på folkliv. Min önskan är att Helsingborgaren ska kunna och vill utnyttja stadens alla parker, cafeer och stränder för att mötas naturligt samt stötta vår  handel för en levande stadskärna.  En rik stad på alla sätt och vis helt enkelt.” – Stella Sevegran

”Avveckla alla farliga fabriker typ kemira, som förr eller senare blir ett gigantiskt problem både hur ett hälsoperspektiv, som infrastrukturellt. Arbeta mot en nolltolerans när det gäller farligt avfall och subitionera alternativa förbränningsprocesser som inte hotar människa och natur.

Skapa tydligare och skarpare klausuler på hur naturen får användas ur ett kommersiellt bruk. Skapa istället fler naturreservat som utvecklas tillsammans med hav och stad.

Inför ett återvinningssystem som ger återbäring tillbaka till Helsingborgsfolket i form av omvänd skatt. Skatten betalas ut som en premie i den årliga deklarationen. Premiens storlek beror på hur det enskilda hushållet brukat sitt avfall. Statistik på detta förs genom de fjärrstyrda digitaliserade återvinningstunnorna i respektive hushåll som beräknar sorteringskvalité i förhållande till person i hushållet.”  – André Nyberg

Våga drömma om framtidens Helsingborg du också! Dela din dröm med oss och var med och påverka din stad. I Drömbanken kan du ta del av andras drömmar och idéer.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *