Kulturdirektören vill att fler ska vara med och bestämma– Nu satsar hon på invånardialog

Helsingborgarna ska vara med och tycka till om kulturen i staden. Det vill kulturförvaltningens direktör Bibi Hidén och därför har hon dragit i gång en invånardialog.

Förvaltningschef Bibi Hidén. Text och bild Katia Boberg.

– Vi finns ju till för Helsingborgarna och jag tycker att det är jätteviktigt att involvera dem. Det är ju de som ska ta del av kulturen, säger hon.

Det var när Bibi Hidén jobbade som sjukhuschef i Oskarshamn som hon kläckte idén att fråga vårdtagarna om deras förväntningar.
– Vi såg att majoriteten av anmälningarna mot sjukhuset handlade om just bemötandet. Därför ställde vi den frågan i invånardialogen: hur vill du bli bemött? Och resultatet blev jättebra, säger Bibi Hidén.

Dialogen ledde till att sjukhuset tog fram en bemötandekod som uppmärksammades nationellt. Och efter framgången i Oskarshamn vill Bibi Hidén nu prova samma metod i Helsingborg.

Via annonser i bland annat tidningen Hallå Helsingborg har förvaltningen hittat engagerade och kulturintresserade Helsingborgare som vill vara med och ge sina synpunkter på hur stadens kulturliv ska utvecklas. En grupp på åtta personer träffas under fyra tillfällen och diskuterar utifrån specifika frågeställningar.
– När samma grupp träffas flera gånger på det här sättet skapas ett förtroende som gör att var och en vågar säga vad den tycker. Vid enkätförfrågningar och liknande byggs det inte upp någon relation, säger Bibi Hidén.

Gruppen har träffats två gånger och förvaltningen har redan fått en mängd synpunkter och förslag. Bland annat att det borde vara lättare att hitta information om evenemang, att Dunkers ska bli mer välkomnande och att Fredriksdal skulle kunna vara mer tillgängligt.

Några av förslagen kommer från Diana Krusell, som anmälde sig när hon såg annonsen i tidningen. Hon har alltid bott och varit verksam i Helsingborg och ser sig själv som en ambassadör för staden.
– Jag har en passion för Helsingborg och även om jag är kritisk ibland har jag alltid varit intresserad av det som pågår här. Nu har jag vuxna barn och jag vill att staden ska utvecklas för deras skull, säger hon.

Diana Krusell. Foto: Katia Boberg.

Diana Krusell. Foto: Katia Boberg.

Det var när Diana Krusell blev sjukskriven som hon började se på tillvaron ur en annan synvinkel och fundera på vem kulturen egentligen är till för. Hon vill se ett öppnare och mer tillgängligt kulturliv där de fria aktörerna får ta mer plats.
– Jag tror att människor som hamnat i utsatthet behöver kultur ännu mer än andra. Det kan nog hjälpa till att få ner ohälsotalen, säger hon.
Just tillgänglighet är ett ämne som flera av deltagarna i dialogen tagit upp.
– Vi har till exempel fått förslag på att flytta ut kulturen från de vanliga institutionerna. Och på att öka utbudet för unga, säger Bibi Hidén.

Varför är det viktigt att fråga Helsingborgarna vad de vill?
– Vi finns ju till för deras skull och vi kan inte gissa oss till vad de vill att vi ska göra. Det är ett nytt sätt att jobba och jag blev positivt överraskad av engagemanget.

Hur ser du själv på kulturens roll?
– Vi ska jobba preventivt för att minska klyftor och utanförskap. Det gör vi till exempel genom biblioteken men också genom kulturskolan och den pedagogiska verksamheten på Fredriksdal.

Efter de fyra träffarna kommer förvaltningen att se över de förslag och synpunkter som kommit in från Helsingborgarna. En del enklare tips kommer kulturförvaltningen att ändra på direkt och annat kommer att tas med i kommande utvecklingsarbete. I september hålls ett uppföljningsmöte med deltagarna där förvaltningen återkopplar och beskriver hur synpunkterna har tagits tillvara.
– Jag tycker att det är modigt av Helsingborgs stad att satsa på detta och öppna dörrar för vanliga medborgare. Det tycker jag att fler ska ta efter, säger Diana Krusell.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *