Konflikter, gemensamma mål och stjärnor på Slottet

Palle Lundberg 2

Nyligen besökte jag musikgrundskolan Synkopen och Slottvångsskolan som huserar tillsammans på ”Slottet”. Jag mötte glada elever, entusiastiska pedagoger och en stolt skolledning. Men så var det inte för några år sedan när skolorna flyttade ihop. Ett svikande elevunderlag gjorde att resurserna måste användas smartare genom samboende. Sedan dröjde det inte länge förrän larmrapporterna började dugga tätt. Alla mot alla – konflikter mellan elever, föräldrar, lärare och skolledningar. Otrygghet och rädsla spreds snabbt och rykten likaså.

Sakfrågan leder framåt

Konflikter på en arbetsplats handlar nästan alltid om olika uppfattningar vad gäller mål och roller, så också här. Dessutom hände det klassiska; de inblandade gjorde meningsmotsättningar personliga och skyllde på allt och alla. Utmaningen vid en konflikt är att hålla sig till sakfrågorna, det leder framåt. Att fastna i klagan och personangrepp leder alltid bakåt.

Gemensamma mål

Allt fler väljer nu att studera på de båda skolorna. Nyckeln till framgången var gemensamma och tydliga mål. Rektorerna fick stort utrymme att tillsammans med medarbetarna utforma verksamheten. Detta efter ett tydligt uppdrag från förvaltningsledningen, som utkrävde ansvar för resultaten av skolledning och medarbetare, parat med stöd och uppföljning. Och nu kommer de goda resultaten.

Vara en bra kollega

En sådan resa går inte att göra utan gott ledarskap och medarbetarskap. Att göra ett bra jobb betyder inte längre ”bara” att utföra sina faktiska arbetsuppgifter. Den moderna definitionen av arbetsprestation handlar även om att vara en bra kollega. Vilket innebär att samarbeta, hjälpa varandra, bidra, komma med konstruktiva förslag, ta ansvar, hålla koll på målen och ta sin roll. Det handlar om att veta varför du är på jobbet: att samspela för att nå gemensamma mål – att åstadkomma resultat.

7 000 miljoner kronor

Den 16 och 17 juni ska våra förtroendevalda i kommunfullmäktige diskutera och fatta beslut om mål och ekonomi för 2016. I Helsingborg har vi 7 000 miljoner kronor att fördela på våra olika verksamheter. Den fördelningen ska ske med helsingborgarnas bästa för ögonen. Just nu sitter jag med på dialogmöten mellan stadens politiska ledning och de olika nämnderna. Det är viktiga och spänstiga diskussioner om verksamheternas utmaningar, prioriterade mål och ekonomisk fördelning.

Många utmaningar

Behoven och önskemålen är många. Höga ambitioner möter begränsade resurser. Vi vet att socialnämnden behöver förstärkning för att hantera ett ökat antal barn- och ungdomsärenden. Men utmaningarna för vår stad är ännu större. Barn- och utbildningsnämnden möter ett ökat antal barn som inte har svenska som modersmål, medan vård- och omsorgsnämnden arbetar med att kunna ge 20-, 30- och 40-talisterna en riktigt bra omsorg. Detta för att bara nämna några av de utmaningar vi står inför.

Goda förutsättningar

Vår situation i Helsingborgs är inte unik. Tvärtom delas den av de flesta kommuner runt om i landet. Trots detta har Helsingborg ovanligt goda förutsättningar: Kommunen är välskött och den växer. Vi har välmående företag, bra utbildningsmöjligheter och inte minst har vi 10 000 engagerade medarbetare. Något som inte minst vårt betyg i SKLs Kommunkompassen underströk.

Stjärnorna på Slottet

Efter ett par timmar på Synkopen och Slottvångsskolan promenerade vi över skolgården till Slottvångens förskola. Sedan augusti huserar närmare 100 förskolebarn i den ombyggda tidigare gympasalen. Istället för klassiska avdelningar är barnen stjärnorna på Slottet. De finns på Spökslottet, Kråkslottet, Drömslottet, Sagoslottet och Sandslottet. Ledningen och pedagogerna har verkligen tänkt till kring den fysiska miljön – ute som inne – och hur den kan stödja det pedagogiska arbetet och bli en verkstad för lärande. Barnen och personalen gillar sin förskola – det är uppenbart.

Nu kommer resultaten

Slottets lärandeverksamheter är ett bra exempel på en modern organisation. Vilket jag ser på många fler arbetsplatser när jag besöker verksamheten. Framgångsreceptet är tydligt; ledare och medarbetare som samspelar för att nå gemensamma mål.

I förra veckan fick vi ytterligare ett kvitto på att vi är på rätt väg. Resultaten för grundskolan i Helsingborg stiger för tredje året i rad i SKLs Öppna jämförelser! Grattis Helsingborg!

***

Palle Lundberg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *