Julfirande, goda exempel och en gemensam stad

Nu är det nya året här och därmed också massor av nya möjligheter, projekt, uppdrag och händelser. Många av oss behöver nog fundera på var och hur vi lämnade arbetsåret 2014 innan vi kan börja på det nya. Kanske plocka fram gamla att göra-listor, skumma igenom gamla mejl, ta en kaffe med en kollega eller boka in ett möte. Stadsdirektör Palle Lundberg tar avstamp dels i ledigheten men främst i några exempel från arbetet i Helsingborgs stad som han är extra stolt över. Exempel att fortsätta utveckla, bygga vidare på och inspireras av. /Carl

Julfirande, goda exempel och en gemensam stad

Lapp med texten Glädje och gemenskap

Många sköna lediga dagar har det varit. Efter en intensiv höst var det julafton i dubbel bemärkelse att få sjunka ned framför brasan med en värmande glögg och hela familjen samlad full av förväntan. Jag njuter i fulla drag när jag är ledig. Tankar på möten, problem att hantera och uppgifter att genomföra, byts lätt som en plätt mot promenader, spel och oplanerat mys med nära och kära. Ingen helg är så fokuserad på familjen som just julen.

Samtidigt synliggör julen ensamhet och utanförskap. Tomten kommer inte till alla och dignande julbord finns inte i alla hem. Många frivilligorganisationer och samfund gör ovärderliga insatser. I Sverige och i Helsingborg finns en stark vilja att bry sig om och hjälpa andra människor – egenskaper och krafter som till stor del håller ihop vårt samhälle.

Stolta exempel

Helsingborg ska vara den gemensamma staden och vi är tydliga när vi beskriver Helsingborg 2035: ”Hos oss finns gemenskap, jämlikhet och tolerans. Här finns lika möjligheter för alla människor.” Lätt att säga, men vad gör vi egentligen? Låt mig lyfta fram några exempel som jag är extra stolt över:

  • Nyanlända startar med läsplatta

Under 2014 har vi i Helsingborg tagit emot närmare 1000 nyanlända människor som varit på flykt. Många är barn i skolåldern, barn som vi tidigare placerade i en speciell introduktionsklass. Nu börjar de istället i en vanlig skolklass, vilket motverkar utanförskap, eftersom barnen kommer in i ett sammanhang och lär sig svenska snabbare. En läsplatta med översättningsprogram gör att eleverna direkt kan kommunicera både med sin lärare och med kamraterna.

  • Ingen ska vara hemlös

I Helsingborg arbetar vi för att alla ska ha en riktig bostad. Metoden kallas ”Bostad först” och går i korthet ut på att direkt erbjuda hemlösa personer en permanent bostad med ett förstahandskontrakt, istället för att de slussas runt mellan olika härbärgen och tillfälliga lösningar. Bostäderna finns ute i samhället bland andra hyresgäster, och ett mobilt team, dygnet runt, stöder såväl den boende som fastighetsägaren.

  • Romer är också helsingborgare

I Helsingborg bor drygt tvåtusen romer. Många av dem står utanför samhällets gemenskap och känner sig diskriminerade och illa behandlade. Elvis, Viveka och Claudia arbetar som brobyggare på grundskolorna i Helsingborg. De är en länk mellan familj och skola och stödjer romska elever att klara skolan med godkända betyg, bland annat genom att hjälpa till med läxor. Branco och Ivanka är också brobyggare. De hjälper vuxna romer att söka arbete eller börja studera.

  • Människor med psykisk ohälsa vill också ha grannar

I Helsingborg vill vi att människor med psykisk ohälsa ska bo i lägenheter ute i samhället, därför planerar vi för nya boenden i Mariastaden och i Kattarp. Socialförvaltningen har öppnat en blogg för att öka förståelsen för vad det innebär att ha en psykisk funktionsnedsättning. Vi berättar hur Helsingborgs stad jobbar för att underlätta vardagen för de personer som behöver extra stöd, vilket ska minska oro och ryktesspridning bland grannarna.

  • Unga i arbete

I Helsingborg vill vi att alla unga vuxna ska ha ett jobb att gå till. Vi satsar därför på att få fram jobb som kan innebära ett första steg ut på arbetsmarknaden. I våra olika verksamheter har vi under 2014 vaskat fram närmare 100 platser. Det är inte ordinarie uppgifter, utan ungdomarna får möjlighet att hjälpa till med exempelvis assistent- och vaktmästarsysslor. Det betyder mycket att få struktur i livet, tider att passa, någon som förväntar sig att du kommer, känna att du bidrar, få en lön och kunna leva ett självständigt liv.

Sträck på ryggarna
Det finns mycket mer att lyfta fram. Våra socialsekreterare, lärare, barnskötare, fritidsledare, undersköterskor, kommunvägledare och kulturarbetare gör varje dag stora insatser runt om i staden. Vi som jobbar inom kommunal verksamhet ska sträcka på ryggarna och vara stolta. Vårt arbete betyder mycket för att helsingborgarna ska ha det bra. Det är säkert därför de allra flesta av oss trivs så bra på jobbet. Årets medarbetarundersökning visar nämligen att vi som arbetar i Helsingborgs stad är mer motiverade än anställda hos andra arbetsgivare – såväl offentliga som privata.

Nya utmaningar
Motivation och trivsel är viktiga ingredienser i arbetet mot Helsingborg 2035. Vi har kommit en bit på vägen, men har mycket kvar att göra. I vår nya trend- och omvärldsanalys kan du läsa mer om de utmaningar som ligger framför oss http://trendomvarld2014.helsingborg.se/. Såhär i början av året är det viktigt att lyfta blicken och vara öppen för det nya. Jag ser fram emot ett spännande 2015.

Palle Lundberg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *