”Jag tycker vi gör som Mandela sa”

Jesper Falkheimer, "Jag tycker vi gör som Mandela sa".

Jesper Falkheimer, ”Jag tycker vi gör som Mandela sa”.

Stadsvisioner är ganska luriga. Å ena sidan kan de kritiseras som politisk retorik utan faktisk förankring i det som händer i nutiden. Å andra sidan kan de skapa gemensam mening kring varthän vi bör sträva och därmed också påverka framtida beslut. Att ha gemensamma mål innebär inte att vara överens om vilka metoder eller medel som ska användas för hur man når dit. Diskussionen om hur vi leder staden i rätt riktning är öppen och politisk och ska så vara. Men att då och då höja blicken mot en gemensam målbild är aldrig fel. Jag är optimistisk inför stadens framtid. Jag tror att idéer kan förändra individer, organisationer och samhälle. Det finns enorma resurser i vår lilla del av världen som om vi bara använder dem rätt kan göra vår stad till en ännu mer spännande, dynamisk och öppen plats.

Mindre förvånande – med tanke på att jag representerar Campus Helsingborg och Lunds universitet – är att jag tror att nyckeln till framtiden är kunskap. Därmed inte sagt att kunskap är samma sak som utbildning. Kunskap kan man skapa på många olika sätt. Men jag är rätt säker på att de som sysslar med utbildning och forskning är av särskilt stor betydelse för samhällets utveckling. Universitet och högskolor inte minst. Men viktigast är vägen dit. Med andra ord förskola, grundskola och gymnasium. Där formas framtidens medborgare och stad.

Helsingborgs moderna historia präglas av entreprenörskap och hårt arbete. Det ska vi vara stolta över. I det hus Campus Helsingborg huserar fanns för inte så många decennier sedan Helsingborgs Gummifabrik med över 3000 anställda. Men världen har förändrats. Den tekniska och sociala utvecklingen har gjort fler arbetsuppgifter komplexa och kunskapskrävande. Många produktionsanläggningar har lämnat Sverige och finns i andra delar av världen. Därför är det ganska logiskt att gummifabriken numera fylls av 4000 studenter och närmare 300 universitetsanställda. På bara 13 år har vi skapat en universitetsoas i Helsingborg där tio procent av anrika Lunds universitets studenter finns. Men nordvästra Skåne och Helsingborg har fortfarande färre medborgare med högre utbildning än genomsnittet i Sverige. Vi inom universitetet kan inte på egen hand fixa så att fler tar sig in på universitetet. Men det kan skolorna i staden – och politikerna som är de som styr.

Jag citerar ofta Nelson Mandela: ”Education is the most powerful weapon which you can use to change the world”. Tycker det är rätt klokt det där. Och ser framför mig ett skapande, pulserande, gemensamt, globalt och balanserat Helsingborg 2035 där alla medborgare ges lika möjligheter att göra kunskapsresan från förskola till universitet. Hur man ska göra för att nå målet har vi 22 år på oss att debattera kring. Gärna med inspel från de forskare inom utbildningsvetenskap som finns på Campus Helsingborg.

/Jesper Falkheimer, rektor & professor, Campus Helsingborg, Lunds universitet

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *