Integration genom graffitiplank

Ett plank där boende kan måla graffiti tillsammans med konstnärer. En fritidsgård i Närlunda. Informationsmaterial med bilder istället för text. Det är några exempel på Helsingborgshems olika integrationsprojekt.

 Dragana Curovic, utvecklingsstrateg på Helsingborgshem. Foto: David Lundin.


Dragana Curovic, utvecklingsstrateg på Helsingborgshem. Foto: David Lundin.

– Människor har en fantastisk förmåga att utvecklas när någon annan tror på dem, säger Dragana Curovic som är utvecklingsstrateg på Helsingborgshem.

En av Helsingborgshems viktigaste uppgifter är att skapa förutsättningar för levande stadsdelar och att främja gemenskap och trygghet. På Helsingborgshem finns en avdelning som arbetar med bosociala frågor. Där jobbar Dragana Curovic med integration, medborgardialog, proaktivt bosocialt arbete samt bosociala projekt. Men hon poängterar att jobbet är långt ifrån bara strategiskt.

– Jag är ute och träffar boende väldigt mycket. På det sättet får jag veta vad som funkar och vad som inte funkar. Vi försöker jobba med integration småskaligt, långsiktigt och socialt hållbart, säger hon.

Nyckeln till framgång, menar Dragana, ligger i att arbeta gemensamt med andra aktörer, i första hand kommunen men även andra, såsom föreningar, näringslivet och privatpersoner. Grundtanken är att boendet inte bara är ett ställe där man bor utan hela ens livsmiljö. Projekten handlar oftast om arbete, miljö och fritidsverksamhet. Till exempel anordnar Helsingborgshem simskola under somrarna på Drottninghög för alla skolbarn i Helsingborg och i år har även ensamkommande barn som bor inom Helsingborgshems bestånd fått denna möjlighet. Nästa sommar är målet att erbjuda simundervisning till alla ensamkommande ungdomar i hela staden. Genom ett samarbete mellan Helsingborgshem och Fritid Helsingborg har fritidsgården på Närlunda fått nya lokaler, vilket lett till att fler ungdomar deltar i fritidsverksamheten.

På Konstplanket på Drottninghög målar de boende i området tillsammans med graffitikonstnärer. Projektet gav bolaget etthedersomnämnande på SABO:s (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) integrationsdagar.

– Ungdomarna fick en sådan lokal som de själva ville ha. Det har gjort att bråk och stök i området minskat. Det är viktigt att utgå från det människor själva vill, vi kan hjälpa till och stödja men för att insatserna skall ha en effekt måste initiativet komma från de som bor i områdena, säger Dragana Curovic.

För att underlätta inflyttningen för nyanlända personer har Helsingborgshem tagit fram informationsmaterial med bilder istället för med text. Man samarbetar även med SFI för att informera nyanlända om hur det är att bo inom Helsingborgshem, vilka rättigheter och skyldigheter man har som hyresgäst samt hur man går tillväga för att söka bostad i Sverige och Helsingborg.

– Många blir förvånade och besvikna över att det är svårt att hitta boende i Sverige. Genom SFI når vi ut med informationen tidigt och då kan människor också sprida den vidare till sina vänner och släkt.

Ett sätt att hantera bostadsförsörjningen har varit modulerna som just nu byggs i Brohult, Maria och Laröd. Där har Helsingborgshem gått ut till invånarna och förklarat vikten av de själva medverkar till att välkomna de nyanlända som ska bo där. Och just i Laröd har gensvaret varit enormt.

– Det är runt 40 personer som har engagerat sig. Nu har de via oss fått tillgång till en lokal där de ska anordna bland annat språkkafé en gång i veckan. Jag har aldrig varit med om ett liknande engagemang, säger Dragana.

Varför ska ett bostadsbolag jobba med integration?

– Vi ser integration som ett sätt att arbeta i all vår verksamhet, inte som punktinsatser här och där. En människa som är missnöjd bryr sig inte om sin omgivning. En människa som är nöjd bryr sig och vill utveckla sin omgivning. Det vinner vi alla på.

Varifrån kommer ditt eget engagemang?

– Jag kom själv till Sverige för över 30 år sedan och jag minns hur jobbigt det var att inte kunna kommunicera full ut, att inte bli förstådd och förstå. Men det fanns människor som ville och gjorde en ansträngning att förstå mig och det hjälpte mig fram. Nu vill jag hjälpa andra på samma sätt.

Läs mer om Helsingborgshems projekt här.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *