Om idéslussen

Att våga, testa, göra om, lära och lyckas – välkommen till Idéslussen i Helsingborg! Här lyfter vi fram smarta tankar och galna idéer som kan växa till något som gör vårt arbete inom staden smartare, enklare och roligare. Målet är att testa, synliggöra och kanske realisera våra medarbetares idéer! 

Idéslussen arbetar för att medarbetar inom staden ska få använda sig av och utveckla sina idéer om smarta lösningar. Ofta har lösningarna som medarbetaren funderar på inte någon naturlig plats att ta vägen. Idéslussen lyssnar på medarbetarens idé och prata om hur de tillsammans kan testa den.

Idéslussen är en del av utvecklingsprojektet ‘Idéslussar i kommuner’ av Vinnova.