Holstagårdsskolan blickar mot 2035

Kollage med texter och bilder från eleverna på Holstadgårdsskolan

Under våren fick en högstadieklass på Holstagårdsskolan i uppgift av sin geografi- och samhällslärare att fundera på hur Helsingborg kan komma att se ut år 2035. Eleverna utgick från från utmaningen ”Om 23 år är ni nästan lika gamla som er geografilärare idag. Vi har ingen aning om hur världen ser ut då men ändå måste vi planera för framtiden. Ni ska sätta ut information på en karta och med skriftliga förklaringar berätta om hur ni tänker er Helsingborg 2035.” Klassens lärare skickade in elevernas texter som bidrag till stadens visionsarbete. I texterna är det tre områden som är återkommande:

  • Kollektivtrafiken har utvecklats. Helsingborg har fler tåg, fler bussar, en tunnelbana och en fast förbindelse till Danmark.
  • Staden har blivit mer enad. Kollektivtrafiken har bundit samman Helsingborg ännu bättre, och segregationen har minskat.
  • Skolorna har fått mer resurser och utvecklats. Som en elev uttrycker det: ”Med tanke på att barnen i skolan är framtiden och förmodligen kommer att ta över 2035!”

Några av eleverna menar att segregationen i staden behöver minskas. Detta genom fler samarbetesprojekt mellan skolorna, likt Skol-OS och musikalprojektet Wag the City. Andra elever anser att man ska bygga blandade former av bostäder för att på så sätt minska segregationen:

”Helsingborg blir en sammanlänkad stad där det finns en möjlighet för alla människor med olika bakgrund. För att göra dessa förändringar så måste vi bygga högbudgethus och lågbudgethus i samma område, det är det som är problem idag!”.

Eftersom att antalet invånare i Helsingborg kommer att öka så föreslår eleverna bland annat satsningar på infrastrukturen. Det är tal om fler bostäder, studentbostäder och äldreboenden. Det kommer också finnas bättre kollektivtrafik och kommunikationer, och mer attraktiva stränder och parker med fler aktiviteter.

I texterna lyfter eleverna utmaningar och problem som de tror att staden kommer att ställas inför. De presenterar också de lösningar de tror behövs för att Helsingborg ska bli en optimal stad att bo och leva i år 2035. Vi vill tacka Holstagårdsskolan, klassen och deras lärare Axel Hultman för detta bidrag till visionsprojektet!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *