Trend- och omvärldsanalys visar vägen mot Helsingborg 2035.

Omvarld

År 2035 ska Helsingborg vara en skapande, pulserande, global, gemensam
och balanserad stad. Att ha en gemensam målbild som vi alla kan sträva mot
stärker våra förutsättningar att arbeta för en hållbar utveckling i
Helsingborg. För att nå dit måste vi hitta en hållbar väg. Det gör vi genom en
planering som tar hänsyn till vad som händer i vår omvärld och som tar ansvar
för vilka konsekvenser dagens skeenden innebär för framtiden. Därför tog vi fram Helsingborgs stads första trend- och omvärldsanalys. Rapporten är ett viktigt planeringsunderlag med syftet att skapa en gemensam bild av trender och utvecklingsmönster som är angelägna för Helsingborgs stad och dess framtid.

En stadsövergripande trend- och omvärldsanalys kommer att göras varje år framöver och arbetet med att ta fram kommande års analys har precis inletts. Genom årliga trend- och omvärldsanalyser ökar vi stadens beredskap och stärker vår förmåga att agera på skeenden snarare än att reagera. 

Rapporten är indelad i tre avsnitt:

  • Summering av de viktigaste iakttagelserna i omvärldsanalysen.
  • Analys av nuläget utifrån de fem visionsområdena – skapande, pulserande, gemensam, global och balanserad – och viktiga frågor för den framtida utvecklingen.
  • Beskrivning av trender och deras konsekvenser för Helsingborgs utveckling och vad vi måste ta hänsyn till i den framtida planeringen.

Du kan ta del av rapporten i sin helhet här: Trend- och omvärldsanalys – planeringsförutsättningar 2014

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *