Mondo Market
Vill tillsammans med handlarna driva på utvecklingen av marknaden på Gustav Adolfs torg. Tanken är att en tydligare profil och bättre handel på Söder ska öka rörligheten mellan stadsdelarna. Gilla och följ projektet på deras facebook-sida.

Beautiful Mistake
Två personer som har brutit med liv som fotbollshuliganer ska genom föreläsningar och samtal med ungdomar förmedla våldskulturens baksidor. Tanken är att arbeta för en ökad medvetenhet och kunskap – mot fotbollsvåld. Läs reportaget om Kristian och Patrik i HD här.

Lesbisk frukost
Vill erbjuda en trygg mötesplats för ökad tolerans och öppenhet i Helsingborg. Initiativtagarna vill anordna frukostar med inspiratörer och talare en gång i månaden och alla är välkomna att delta, oavsett könsidentitet och läggning. Läs mer om projektet på deras facebook-sida.

Citykvällar – What’s Up Helsingborg
Vill öka attraktionskraften för cityhandeln genom att vid unika tillfällen under året belysa – och få saker att hända i olika delar av stadskärnan. Grundtanken är att shopping och upplevelser för Helsingborgare och besökare ska ge mer liv och rörelse i city.

***

Visionsfonden är till för dig som har stora och små idéer för att utveckla Helsingborg i riktning mot vision Helsingborg 2035. Helsingborgs stad vill hjälpa dig som vill göra saker för och i staden. Därför finns Visionsfonden. Sista datum att ansöka för att komma med i nästa beslutsomgång är den 3 maj, men du kan när som helst ansöka om pengar ur Visionsfonden här