Framtidens Helsingborg genom en students ögon

Studenterna tar plats i trappan på SHIP.

Den 12 april träffade vi i projektgruppen en samling studenter och aktiva medlemmar i studentföreningen FENA, Föreningen för entreprenörskap och nyföretagaranda, på SHIP i Helsingborg. Tillsammans med studentföreningen arrangerade vi ett så kallat idéforum, en informell diskussionsform, med temat Helsingborgs stads visionsarbete. På plats var studenter från flera av Campus Helsingborgs utbildningar. Såväl ingenjörsutbildningar som kommunikations- och managementutbildningar fanns representerade.

”Vad anser du kännetecknar ’en skapande stad?’” Det var en av frågorna som studenterna fick brainstorma kring under eftermiddagen. Uppgiften gick ut på att deltagarna fick diskutera de prioriterade områdenas rubriker utan att känna till dess innehåll. På så sätt fick vi en bred beskrivning av hur studenterna ser på de olika rubrikerna och vilket innehåll de fyller de valda orden med.

Studenterna diskuterar vad som kännetecknar "en global stad" och Martina antecknar.

Antons grupp diskuterar vad som kännetecknar "en skapande stad".

Så här såg det ut när studenterna diskuterat klart.

Under andra passet fick deltagarna diskutera hur deras bild av de olika rubrikerna stämde överens med de framtagna texterna. Här fick vi in konkret feedback på saker som deltagarna ansåg saknades i texterna men också på hur de kunde spetsas till och bli ännu bättre.

Med detta inlägg vill vi passa på att tacka alla engagerade studenter som deltog i vårt idéforum. Tack för alla de värdefulla tips och bidrag ni framförde!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *