Förslag till vision för Helsingborg

Vad innebär det egentligen att vara en skapande, pulserande, gemensam, global och balanserad stad? Bilden är hämtad från den workshop som genomfördes under våren i samarbete med HISO.

Den politiska styrgruppen för Helsingborg 2035 har i slutet av augusti 2012 enats om ett förslag till gemensam vision för Helsingborg. Visionen beskriver hur livet i staden ska se ut om 20 till 30 år och ger en gemensam riktning för stadens utveckling. Den 7 november antog kommunstyrelsen förslaget om visionen, och den 21 november så kommer kommunfullmäktige att ta ställning. Nu kan du ta del av det framtagna förslaget här.

Under våren och sommaren har människor i och utanför Helsingborgs stad på olika sätt lämnat bidrag till Helsingborgs framtid. Vid möten, workshops och flera andra kanaler har människor i olika åldrar och roller reflekterat kring visionen om Helsingborg år 2035.

Här kan du ta del av förslaget i sin helhet.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *