Framtidens Helsingborg

I maj 2011 beslutade Helsingborgs kommunfullmäktige att en gemensam vision för Helsingborg ska tas fram. Arbetet pågår just nu för fullt och beräknas vara avslutat senast hösten 2012.

En långsiktig vision för Helsingborg ska beskriva hur vi vill att livet i Helsingborg ska se ut om 20 till 30 år, där allt från den fysiska miljön till samspelet mellan invånarna i Helsingborg skildras.

Under hösten 2011 genomfördes en process för att fastslå  projektets inriktning och ta fram en grund till visionens innehåll. Parallellt med detta har en genomlysning av Helsingborgs stads  styrdokument genomförts, för att på bästa sätt ta del av tidigare erfarenheter och processer.

Under hösten 2011 träffades ett antal referensgrupper (interna och externa) för att ge input till underlaget, träffar som kommer att fortsätta arrangeras även under våren 2012. Alla medarbetare eller invånare som vill vara delaktiga under tiden underlaget tas fram, kan följa arbetet och ge sitt bidrag till visionen, vilket framför allt sker genom den här bloggen.  Projektarbetet ska både under och efter projekttiden kännetecknas av hållbarhet och transparens.

Välkommen med din input! Tyck till, fråga, kommentera eller dela dina drömmar om framtidens Helsingborg.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *