En mix av människor ger en mix av intryck

Under workshopen den 24 april deltog en mix av helsingborgare. Fotograf: Ander Ebefeldt, Studio e.

Den 24 april var ett 80-tal personer på plats på The Tivoli för att delta i en workshop på temat Framtidens Helsingborg. I workshopen deltog flera kreativa och engagerade personer med olika bakgrund och intressen. Gruppen utgjordes kort sagt av en härlig mix av helsingborgare. Vi i projektgruppen är väldigt nöjda med workshopen samt den input och de bidrag till visionen vi fick in under dagen. Men vad tyckte deltagarna? I detta inlägg
kommer vi, utifrån den utvärdering som vi gjort, berätta vad deltagarna tyckte om workshopen.

Utvärderingen skickades ut via mejl till samtliga deltagare och vi fick in totalt 23 svar. Dagen som helhet fick i genomsnitt betyget 4 (på en skala mellan 1 och 6). Det som lyftes fram som positivt var bland annat initiativet i sig och inspiratörernas föredrag. Under dagen varvades inspirationsföreläsningar med grupparbete, ett upplägg som flera av deltagarna uppskattade. Många av de svarande ansåg också att mixen av människor, alltifrån studenter till näringslivsrepresentanter, var en av de bästa sakerna med dagen. Som en deltagare skrev: ”Trevlig stämning, öppet klimat, kul att diskutera med nya människor”.

Glada skratt under workshopen. Fotograf: Anders Ebefeldt, Studio e.

Grupparbete under workshopen. Fotograf: Ander Ebefeldt, Studio e.

Men vad hade vi då kunnat göra bättre? En del av deltagarna ansåg att workshopen var för lång och att detta resulterade i att energin sjönk i rummet. De tyckte därför att workshopen skulle varit kortare eller börjat tidigare. En annan synpunkt var att det avsattes för lite tid till redovisning av gruppernas idéer. I utvärderingen visade det sig också att det fanns en del frågetecken kring hur materialet från dagen tagits vidare. Vi vill därför passa på att förtydliga detta. Under våren har vi anordnat workshopar för flera olika
grupper av helsingborgare. De bidrag och idéer till visionens innehåll som inkommit under dessa arrangemang har sammanställts, per workshop och som en helhet, och presenterats för den politiska styrgruppen.

I den feedback vi fått in kring workshopen finns det också en del delade meningar. Två svarande tyckte att föredragen var för långa och att det borde ägnats mer tid åt gruppdiskussioner. En annan ansåg att gruppdiskussionerna var för långa. Några tyckte att dj:n och musiken var toppen medan andra tyckte att det störde diskussionerna. Med denna workshop ville vi nå ut till en så bred grupp av helsingborgare som möjligt och det kan konstateras att en mix av människor ger en mix av intryck.

Vi har fått in flera värdefulla tips på vad vi kan göra bättre i framtiden men också en klapp på axeln för det vi gjort bra. Så ett stort tack till alla er som deltog i workshopen och som tog er tiden att svara på utvärderingen!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *