En koncern där alla bidrar till ett bättre Helsingborg

IMG_6806

Helsingborg Arena och Scen AB. AB Helsingborgshem. Öresundskraft AB. Helsingborgs Hamn AB. Fyra helägda dotterbolag som alla ingår i koncernen Helsingborgs stad. Som alla ägnar sig åt vitt skilda verksamheter men som utgör viktiga delar i Helsingborgs utveckling. Den 25 maj hölls den första gemensamma årsstämmodagen för koncernen. Temat för dagen var värdeskapande och stolthet.

Varför en gemensam dag?

Syftet med en gemensam dag är att bidra till känslan av att tillhöra samma koncern, samt att få en större förståelse för de utmaningar som vart och ett av dotterbolagen står inför. Arrangemanget innebär en effektivisering av bolagens årsstämmor samt öppnar upp för dialog dem emellan. Under dagen bjöds deltagarna, bestående av bolagsstyrelser och representanter samt kommunfullmäktiges ledamöter, på en resumé av året som gått och fick möjlighet att stifta närmare bekantskap med de olika verksamheterna.

Bidrar till stadens vision

Helsingborgs gemensamma vision, Helsingborg 2035, är levande även i dotterbolagen. På olika sätt bidrar vart och ett av dem till att uppfylla visionen och bidra till ett bättre Helsingborg. Under 2015 fördes de 8 stadsövergripande målen i bolagens styrning. Men resan slutar inte här. Det finns gemensamma utmaningar som måste tacklas. Det krävs tillit mellan ägare och dotterbolag, viljan att samspela samt rätt struktur och kultur för att lyckas. Först då kommer vi uppnå målen. Under bolagens presentationer av sin verksamhet under året som gått lyftes både stolta ögonblick och berättelser om hur man skapar värde för helsingborgarna. Dessutom är kopplingen mellan bolagens mål och Helsingborg 2035 tydligare än tidigare, vilket genomsyrade dagen.

Vi bygger en stad

Vi bygger inte hus – vi bygger en stad. AB Helsingborgshem bidrar till att Helsingborg är en attraktiv stad att leva och verka i. Över 20 000 helsingborgare bor i lägenheter i 31 olika stadsdelar. Med drygt 200 medarbetare som tillsammans talar mer än tio olika språk jobbar man nära sina kunder för att skapa attraktiva stadsdelar och en attraktiv stad. Det byggs mycket i Helsingborg. Över 1000 nya bostäder har påbörjats under de senaste åren. Samtidigt som det är viktigt att det byggs nytt finns utmaningen i att underhålla och renovera de bostäder som redan existerar. Att dessutom få en rörlighet i beståndet, det är en framgångsfaktor.

Fem verksamheter i ett nystartat bolag

I Helsingborg Arena och Scen AB finns fem verksamheter samlade i ett enda bolag. I stadens nya bolag för kultur, evenemang och idrott är målet är att medverka till att göra Helsingborg till en attraktiv plats – både att leva i och besöka. Att driva innovation är en riktig kärnfråga för bolaget – och en utmaning! Inte minst vad gäller den egna innovations- och förändringsförmågan. Att utnyttja digitaliseringen och dess möjligheter är också en viktig byggsten för en framgångsrik verksamhet.

Genererar 12 000 arbetstillfällen

En plats i Helsingborg som på olika sätt genererar över 12 000 arbetstillfällen. Det är Helsingborgs Hamn AB, ett bolag som spelar en viktig roll för Helsingborg som logistisk knutpunkt. Här jobbar man aktivt med de investeringar som behöver göras för att kunna ta emot allt större, längre och mer djupgående fartyg. Målsättningen är, förutom att vara en lönsam hamn, att vara den hamn i Sverige där kunder och medarbetare är mest nöjda. Att själv vara en attraktiv arbetsgivare är något man strävar efter och att utveckla både medarbetarskap och ledarskap ligger högt på agendan.

Hos framtidens energibolag trivs både kunder och medarbetare

Öresundskraft AB ska bidra till att skapa en hållbar utveckling för Helsingborg och för framtiden! Men hur ser framtidens energibolag ut egentligen? Och vilka är framtidens energilösningar? Öresundkraft är ett bolag som lyfter vikten av att satsa just på framtiden, både för att möta kundernas efterfrågan och krav och för att kunna attrahera rätt kompetens för att klara av framtidens utmaningar. Som är här redan idag. Kunderna dikterar villkoren på ett helt nytt sätt än tidigare och utvecklingen går oerhört fort. Bredbandsutbyggnad och utbyggnad av laddningsinfrastruktur för elbilar är två stora satsningar som görs inom Öresundskraft. Att göra viktiga investeringar i hållbara energilösningar är det som bidrar till ett bättre Helsingborg – och en bättre värld.

Är du nyfiken på de kommunägda bolagen i Helsingborg och hur de styrs? Här finns info.

* NSR AB är inte ett helägt bolag. Det ägs av sex stycken kommuner. Men på delen där varje bolag fick visa upp hur de arbetar värdeskapande för helsingborgarna var även NSR med.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *