Drömmen om ett öppet och uppkopplat Helsingborg

Joakim Jardenberg är rådgivare, affärsängel och föreläsare. Förändringsförespråkare, framtidskramare och debattör i allt som rör sig runt gamla, nya, digitala och sociala medier. Sedan december 2013 är Joakim också anställd i Helsingborgs stad, som Sveriges första Internetchef, men redan innan det gav Joakim sin syn på utmaningar och möjligheter för Helsingborg gällande digital utveckling i stadens trend- och omvärldsanalys. Här får du läsa om vad Joakim sa då – och så frågade vi hur han ser på saken idag.

Foto: Tobias Björkegren

Foto: Tobias Björkegren

Hur ser utvecklingen ut när det gäller den digitala världen? Vilka trender ser du?

– Utvecklingen inom detta område sker med tilltagande hastighet, jag tror att vi har större förändringar framför oss än det som vi hittills har varit med om. Om vi tittar på hur världen ser ut idag, utifrån mitt perspektiv, så ser jag några tydliga drivkrafter som vi måste ta hänsyn till när vi planerar för framtiden. Jag brukar prata om de tre viktigaste: minsta motståndets lag, ”The One Machine” och internet som den sociala drogen. Minsta motståndet lag handlar om att människor inte längre accepterar höga trösklar, vi vill ha enkla lösningar som är tillgängliga för de flesta. Tänk iPhone, tänk en knapp. ”The One Machine” handlar om att alla är sammankopplade genom internet, alla våra skärmar är fönster till en gemensam gigantisk skärm. Vi delar kunskaper och erfarenheter, Internets möjligheter är oanade. Ett exempel på detta är att en högstadieelev i USA nyligen har uppfunnit ett revolutionerande cancertest genom att googla! Och Internet som den sociala drogen handlar om att vi i grund och botten är sociala varelser och Internet ger oss möjligheter att vara så sociala som vi vill vara. Där kan vi alltid hitta någon som delar våra intressen. Hur kan vi dra nytta av dessa trender?

Vad behöver Helsingborgs stad som organisation tänka på?

– Vi måste se möjligheter i allt detta! Exempelvis tanken på ”The One Machine”, den allvetande maskinen kan skrämma många, men det finns stort potential i detta och det måste vi ta vara på. Det är viktigt ur ett utvecklingsperspektiv och inte minst ur ett demokratiskt perspektiv. Organisationer måste lära sig att det inte är innehållet som är det viktigaste i vår era av sociala medier, utan det är själva konversationen som har ett stort värde. Det samma gäller identitetskapandeprocessen. Idag finns det ingen som kan definiera sig själv på egen hand. Identitet är någonting som skapas och återskapas tillsammans med vår omgivning. Att förstå värdet av detta är lika viktigt för en kommun som för vilken organisation som helst. Här kan vi lära oss mycket av Facebook.

Vad krävs för att Helsingborg ska uppnå visionens målsättningar utifrån ditt expertområde?

– Helsingborgs historiska förutsättningar är unika. Jag har läst mycket om konsuler som har drivit utvecklingen framåt i denna stad och om jag skulle agera konsul idag då skulle jag satsa på det följande:

  • Internetuppkoppling i hela kommunen 24-7. Och här menar jag inte bara i offentliga miljöer i centrala Helsingborg, utan överallt på kommunens yta. Kommunens roll som en drivande aktör i frågan är oerhört viktig. I Sverige ligger vi långt efter Asien till exempel i detta avseende. Det krävs investeringar, men om man tänker på lång sikt så vinner vi mycket genom att satsa nu. Det finns studier som visar hur mycket möjligheten till internetuppkoppling betyder för BNP.
  • Alla helsingborgare ska ha tillgång till teknik. Frågan som debatteras ofta är huruvida skolorna ska förse alla elever med datorer utan att ta hänsyn till vilka som redan har tillgång till dator hemma och vilka som inte har det. En teknikcheck till dem som inte har råd själva att skaffa en dator vore en möjlighet. Helsingborgs stad ska skapa förutsättningar för att alla ska ha tillgång till teknik oavsett vilken inkomst man har. Det är ett sätt att minska klyftorna mellan de som har och inte har, de som kan och inte kan.
  • Invånare ska ha tillgång till stadens resurser. Det handlar om att vara transparant och öppna upp sina data för helsingborgare. Först och främst i demokratiskt syfte, men även om man vill skapa ett innovativt klimat i kommunen. Öppen data skapar nya möjligheter vilket leder till innovativa lösningar.
  • Och sist men inte minst skulle jag ha satsat på att säkra helsingborgarnas tillgång till världen genom att exempelvis ta större grepp om språkundervisningen och att verkligen lyfta fram positionerna där.

Är dina förslag unika för Helsingborg eller gäller de alla kommuner?

– Detta gäller alla kommuner, men jag tror att Helsingborg har större förutsättningar att genomföra det och bli en kommun som är öppen, tillgänglig och innovativ.

Intervju publicerad i Helsingborgs stads Trend- och omvärldsanalys. Planeringsförutsättningar 2014.

***

Idag är Joakim anställd i Helsingborgs stad, som Sveriges första Internetchef. På frågan om hur han ser på den ”uppkopplade staden” nu, svarar han med sitt manifest.

– Min stad är en plattform. Vi ska skapa en miljö där det är minsta möjliga friktion mellan invånarna och förvaltningen. I min stad är det en möjlighet att vi har mångfald, inte en utmaning. I min stad är andra språk minst lika viktiga som svenskan, och det är inget hinder att ha en funktionsnedsättning. Att bli äldre i min stad betyder att man fortfarande betraktas som en resurs, inte som en belastning. I min stad är alla som bor här en tillgång, inte bara när skatten ska betalas.

Hur vill du att Helsingborg ska arbeta för att nå dit?

– Jag sa det redan innan jag blev anställd av Helsingborgs stad och jag har inte ändrat mig – Alla ska ha tillgång till internet och den teknik som behövs för att bli en del av vårt nya samhälle. Intranätet ska vara öppet för alla som bor i staden, inte bara för de som jobbar i den. Alla ska kunna titta in i ekonomisystemet, alla kan bidra till revisionen – och utvecklingen. Om det bara användes öppna licenser på allt som programmeras, skrivs, filmas eller fotograferas i staden – då skulle allt bli gemensamt och vi skulle kunna ta vara på allas kunskaper och erfarenheter för att bli den bästa stad vi kan bli.

Det låter som en stor utmaning?

– Det är en viktig och nyttig utmaning men det är inte bara Helsingborgs stads arbete som tar Helsingborg framåt. Helsingborgs stad behöver inte göra allt, men vi behöver göra allt möjligt. Eller med andra ord – i min stad finns inga trösklar, och det är inte tekniken det hänger på, det är attityden.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *