Den nya trend- och omvärldsanalysen är klar

trenomvarld

För att nå vår vision behöver vi veta vilka risker, möjligheter och hot som vi möter längs vägen. Detta gör vi genom att varje år ta fram en trend- och omvärldsanalys.

Trend- och omvärldsanalysen är ett planeringsunderlag som bidrar till en stark helhet i arbetet med mål och styrning i riktning mot visionen för Helsingborg 2035. Trend- och omvärldsanalysens syfte är att öka beredskapen och stärka förmågan att inom vår organisation agera på skeenden i vår omvärld snarare än att reagera.

I den nya trend- och omvärldsanalysen (med planeringsförutsättningar för stadens verksamheter för 2015) finns tre medskick. Dessa summerar de viktigaste iakttagelserna från analysen. Och varje medskick avslutas med ett antal punkter som berör alla stadens verksamheter och som tar oss från insikt till handling.

Utöver medskicken innehåller analysen samma inslag som föregående år:

  • Analys av nuläget, med  uppdaterad statistik, som även pekar på viktiga frågor för Helsingborgs framtida utveckling utifrån våra fem visionsområden (den skapande,      pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden).
  • Intervjuer med olika forskare som ger sin syn på samhällsutvecklingen och på Helsingborgs stads möjligheter att agera.
  • Elva trender som bedöms påverka Helsingborg. Varje trend beskriver konsekvenser för Helsingborg som plats eller Helsingborgs stad som organisation. Dessa trender är desamma som föregående år, då de är relativt stabila och långsiktiga trender.

Bläddra i Trend- och omvärldsanalys – planeringsförutsättningar 2015

Ladda ner Trend- och omvärldsanalys – planeringsförutsättningar 2015 som pdf (4 MB)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *