De satsar på hälsa i visionens anda

När Catarina Isberg började som bibliotekschef mötte hon en kraftfull, men trött verksamhet och stressade medarbetare. Hon drog i gång ett samarbete med en stressforskare och i dag har de anställda fått verktyg för att hantera de situationer de möter på jobbet.

Text och foto: Katia Boberg

Catarina Isberg, Anna Boye och Maria Folkesson.                                                                                                Text och foto: Katia Boberg

Det som upplevs som stressande för bibliotekarier är många gånger kopplat till den nya roll och de nya arbetsuppgifter som tillkommit till yrket på senare tid. Förr kunde bibliotekarier jobba ganska mycket ensamma med mediehantering, i dag ingår det i jobbet att vara ute bland folk och möta medborgarna. En annan faktor som en del upplever som stressande är den nya tekniken som ständigt förändras.

– Det kan komma en person med en typ av smartphone som man aldrig sett och behöva hjälp med att ladda ner e-böcker till just den telefonen. Det är även vanligt att kunder behöver hjälp med att fylla i blanketter och liknande på datorerna vi lånar ut, säger Catarina Isberg.

Ytterligare en stressfaktor är hot och våld som personalen ibland utsätts för. Numera har medarbetarna utrustats med larm men säkerheten är ändå något som de ständigt jobbar med att hantera. Att det fanns hälsoproblem på arbetsplatsen var tydligt, sjukskrivningstalet låg på drygt fem procent. Med utgångspunkt i de problem som fanns började Catarina Isberg fundera på hur man kunde vända situationen. På ett möte började hon prata med Magnus Lindén som forskar vid Lunds Universitet om stress kopplat till strukturer istället för till individer. De bestämde sig för att starta upp ett samarbete där Magnus höll seminarier och workshops för medarbetarna.

– Det sammanföll i tid med en verksamhetsutveckling med tillhörande omorganisation som resulterade i många förändringar. Bland annat jobbar vi numera utifrån våra funktioner istället för utifrån vilka platser vi befinner oss på. Det gör att vi samarbetar bättre och får en bättre helhetssyn, säger Catarina Isberg.
Vad fick ni ut av forskningssamarbetet?

– Jag fick en förståelse för vad det är rent konkret som kan orsaka problem för mig. Det gjorde att jag fick lättare att möta stressen, säger bibliotekarien Anna Boye.

Maria Folkesson, som jobbar på barnavdelningen, håller med:

– Vi fick fundera över våra styrkor och lära oss att fokusera på och använda det vi är bra på, istället för att titta på det vi är mindre bra på, säger hon.

Idag har sjuktalen bland de fastanställda minskat och enligt medarbetarundersökningar är personalen mer nöjda nu än tidigare. Men Catarina Isberg poängterar att processen måste få ta tid.

– När det blir lugnare kan det vara så att sjuktalen fortsätter öka ett tag innan de minskar. Jag tror inte att man kan se alla effekter av omgörningen än, säger hon.

Vilken har varit den största förändringen?

– Det går inte att sätta fingret på något specifikt men både jag och Magnus Lindén känner att stämningen på arbetsplatsen har förändrats. Det ligger i luften.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *