Beslut om Helsingborgs vision under hösten 2012 – tack alla ni som bidragit

Den politiska styrgruppen i visionsprojektet tackar alla helsingborgare som har bidragit till Helsingborgs vision. På bild från vänster till höger: Jan Andersson (S), Tonka Frodlund (S), Åke Kronberg (M), Peter Danielsson (M), Anna Jähnke (M), Lisa Berg (FP), Lars Thunberg (KD), Michael Mania (MP), Mounir Mansour (V). Saknas på bild gör Mikael Skoog (S) och Dick Johansson (SD).

Under våren och sommaren 2012 har som ni vet interna och externa referensgrupper fått lämna sina bidrag till Helsingborgs vision. Utöver arbetet i de här grupperna och de
workshops som vi anordnat har alla kunnat lämna sina bidrag i form av drömmar,
tankar och idéer via bland annat Facebook, Twitter och Drömbanken här på bloggen.

Visionsarbetet har letts av en politisk styrgrupp (se bilden ovan) där alla partier i kommunfullmäktige har varit representerade. En grund till visionen har tagits fram under hösten 2011 och våren 2012. År 2035 ska Helsingborg vara en skapande, pulserande, global, gemensam och balanserad stad.

Nu har den politiska styrgruppen för Helsingborg 2035 enats om ett förslag till en gemensam vision för Helsingborg. Beslut om visionen tas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under hösten 2012.

– Intresset och engagemanget från helsingborgarna har varit stort, många har velat vara med och påverka visionen. Det är glädjande. Vi har också justerat innehållet i visionen med utgångspunkt i flera av de kloka bidrag om framtidens Helsingborg som inkommit, säger Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande.

– Det har varit intressant och viktigt att få ta del av alla goda idéer om Helsingborgs framtid, inte minst från unga helsingborgare, genom engagemang från skolor och idrottsföreningar, säger Mikael Skoog (S), kommunstyrelsens vice ordförande.

Information om Helsingborgs vision uppdateras i samband med beslutet.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *