Äventyrspedagogik, lärande och vikten av misslyckanden

  Ni som följer mig på Instagram kan se och läsa om medarbetare och arbetsplatser som vill, vågar och GÖR. Det kan vara allt från äventyrspedagogik på fritids till nya metoder för att rena vatten på vår återvinningsanläggning. Det är så roligt att få komma ut i verksamheten och möta alla engagerade medarbetare. Vi är verkligen på väg mot Helsingborg 2035 i full fart.

palle-blommorna

Kul att lära nytt

Det är kul att lära nytt, och extra kul är det att göra det tillsammans med andra. Jag tror att vi är gjorda för att lära. Nyfikenhet och nya utmaningar triggar de flesta av oss att försöka göra nytt, vilja förstå och lösa problem. Forskning visar att vi trivs extra bra på jobbet när det är utmanande och till och med lite svårt. Det gör att vi måste lära oss nya saker, allra helst tillsammans. Och det är kul!

Lär i vardagen

Lärande och innovation går hand i hand. Innovation är ett ord i tiden, men många tror kanske att det är något mycket speciellt som sker i exklusiva sammanhang under särskilda omständigheter. Jag skulle vilja säga tvärtom, det sker i vår vanliga vardag, fast vi inte alltid tänker på det.

Uppmärksamma nya idéer

Innovation är när vi kommer på nya idéer och dessutom gör slag i saken och faktiskt prövar dem. Och det tror jag förekommer på många arbetsplatser utan att vi varken uppmärksammar eller värdesätter det tillräckligt. Några arbetskamrater stannar upp en stund och tänker till över det arbete man just gjort tillsammans: hur gick det för oss? Vad tyckte de som vi finns till för? Finns det andra sätt att göra det här på? Skulle vi kunna göra på det annorlunda sättet nästa gång?

Varje medarbetare är en möjlig innovatör

Jag vill att vi ser oss alla som idégivare och genomförare av förändringar. Det här sker på många ställen redan idag, men vi behöver bli ännu bättre på att ta hand om idéerna. Vi behöver snabbt se till att bra förslag omsätts i handling. Idéer och förslag på lösningar ska naturligtvis också komma från andra håll, från invånare, näringsliv, akademi och besökare. Och vi ska bli mästare på att ta emot, välkomna och hantera det.

Nyfikna på varandra

Det här förutsätter chefer och medarbetare som är mer nyfikna än säkra på sin sak. Chefer och medarbetare som är mer frågvisa än promt vill förmedla sin bild av verkligheten, som vill förstå snarare än omedelbart kritisera. Det förutsätter ett genuint intresse för varandras perspektiv. Då är frågorna ”Hur tänker du?” och ”Vilken är din erfarenhet?” viktigare än att vinna och få rätt.

Förändra kulturen

Jag tror att vi människor inte kan springa så mycket fortare än vad vi gör nu. Det är inte där vi ska lägga krutet. Potentialen finns istället i förnyelse, i att arbeta annorlunda, vara mer innovativa, i att förändra kulturen och hur vi tänker i vårt arbete och om vårt uppdrag. Potentialen ligger i att jobba smartare helt enkelt. Traditioner och ”så har vi alltid gjort” behöver ryckas upp med sina rötter. Många av oss måste kanske ompröva ett helt arbetslivs uppfattning om vad som är rätt och fel. Sådant svider, smärtar och väcker motstånd. Men vi måste utforska nya möjligheter tidigt och snabbt. Och vi måste våga misslyckas.

Fel att aldrig göra fel

Jag menar att det är fel att aldrig göra fel. Misstag är inte misslyckanden, misstag är lärdomar. Och lärdomar är nödvändiga för att vi som organisation och som medarbetare ska utvecklas och klara av att möta de utmaningar som vi står inför. Det handlar alltså om att vi måste bli mycket bättre på att belöna misstag, se det som försök. Det handlar också om att dela med oss av misstagen, så att såväl vi själva som andra kan lära sig av dem.

Snabbt och enkelt

Vi behöver alltså bli ännu bättre på att agera snabbt. Vi behöver kläcka de där ofta ganska enkla idéerna med låg risk, och gärna små kostnader, men som har hög potential. Vi behöver göra snabba analyser och ha korta beslutsvägar. Vi behöver allt oftare våga hoppa över sega förstudier, utredningar och effektkartor. Istället ska vi testa, lära oss, korrigera, och testa igen. Hela tiden i små steg. Framåt.

Tycker du att jag låter otålig? Kom då ihåg att utvecklingen aldrig mer kommer att gå så långsamt som nu.

Palle Lundberg

Lite då och då skriver jag krönikor om sådant som rör sig i huvudet på en stadsdirektör. Du kan också följa min vardag via min Instagram @pallelundberg. Jag blir glad om du kommenterar, lämnar synpunkter eller framför egna idéer och tankar. Välkommen!

palle.lundberg@helsingborg.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *