Vi är på väg mot 2035!

Först av allt, välkommen hit! Vad roligt att just du har hittat till vår blogg. Här kan du följa vårt arbete med att ta fram en långsiktig vision för Helsingborg. Visionen som tas fram beskriver hur vi vill att livet i staden ska se ut om 20 till 30 år och ger en gemensam riktning för Helsingborgs utveckling. En grund till visionen finns framtagen och nu vill stadens ledning gärna ha era bidrag till framtidens Helsingborg.

Visionens innehåll, inklusive fem prioriterade områden, har sin utgångspunkt i tidigare processer och identifierade utvecklingsområden i staden. Helsingborgs översiktplan 2010, stadsförnyelseprojektet H+ samt stadens miljöprogram och energistrategi är några exempel. I det här arbetet har personer från stadens alla förvaltningar, näringsliv, föreningsliv, skolor och medborgare funnits representerade.

Under våren 2012 kommer flera interna och externa referensgrupper att lämna sina bidrag till visionen. Beslut om visionen tas av stadens kommunfullmäktige under hösten 2012.

Välkommen att bidra till visionen genom att dela din dröm om framtidens Helsingborg!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *