Mänskligt digitalt på vård och omsorgsförvaltningen

Vad betyder ny teknik och ett digitalt tänk för det dagliga arbetet med vård och omsorg? I den här filmen får du se några exempel på hur det ser ut i Helsingborg. Och så får du se hur en google-cykel ser ut…

Kristina Olsson, som är chef på kvalitetsenheten på vård och omsorgsförvaltningen, menar att såväl personal som vårdtagare tjänar de digitala satsningarna.

Mobila enheter som smarta telefoner och plattor har blivit centrala redskap även för vår målgrupp. Och för vår personal som får tillgång till rätt information vid rätt tid, vid rätt plats och hos rätt kund. Genom det kan man jobba smartare och mer flexibelt. Det handlar egentligen om att vi får bättre förutsättningar att utföra vårt arbete på ett bra sätt.

Samtidigt ser vi en stor förbättring även ur kundens perspektiv. Det gäller till exempel våra kunder i hemvården, hyresgästerna på våra vårdboenden och de med olika typer av funktionsnedsättning. Alla kan få en mycket mer självständig livsstil om vi använder tekniken smart. Verktygen i filmen är bara några exempel på sådant som kan underlätta vardagen och höja livskvalitén.

Mänskligt digitalt

Kristina poängterar att det inte handlar om att ersätta personal med ny teknik.

Nej, det är snarare motsatsen. Med mer smart teknik skapar vi bättre förutsättningar för våra medarbetare att kunna ägna sig åt just den mellanmänskliga kontakten. Vår absoluta övertygelse är att vi genom att införa mer digital teknik även i fortsättningen ska kunna erbjuda helsingborgarna en god omsorg och vård.

voffra.helsingborg.se/ kan du läsa mer om hur Helsingborg arbetar med framtidens vård och omsorg. Med omvärldsbevakning, innovation, digitala hjälpmedel och mycket mer.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *